Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Toevoegen van G-CSF en decitabine aan busulfan-cyclofosfamide conditionering voor alloHSCT in MDS/AML


Prof. Qifa LiuNa allogene hematopoïetische stamceltransplantatie (alloHSCT) voor myelodysplastisch syndoom-refractaire anemie met excess blasten (MDS-RAEB) of secundaire acute myeloïde leukemie voortkomend uit MDS (sAML) wordt in een hoog percentage patiënten toch nog relapse gezien. Een fase 3-studie in zes centra in China heeft toevoegen van C-CSF en decitabine aan busulfan-cyclofosfamide conditionering voor de alloHSCT geëvalueerd. Prof. Qifa Liu (Zuidelijke Medische Universiteit, Guangzhou) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Haematology.1

De studie includeerde 202 patiënten die alloHSCT ondergingen voor MDS-RAEB of sAML, een ECOG performance status 2 of beter, en een HSCT-comorbiditeitsindex 2 of beter. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar condtionering met G-CSF, decitabine, en busulfan-cyclofosfamide (n=101) of alleen busulfan-cyclofosfamide (n=101). Het primaire eindpunt was cumulatief relapse-percentage na twee jaar. De mediane follow-up was 32,4 maanden (IQR 10,0-43,0). De figuur laat zien dat na twee jaar het cumulatieve relapse-percentage 10,9% bedroeg in de groep metG-CSF en decitabine versus 24,8% in de groep zonder G-CSF en decitabine (HR 0,39; p=0,011). De figuur toont ook resultaten voor secundaire eindpunten. Er waren in de eerste honderd dagen na de transplantatie geen significante verschillen tussen beide groepen in het voorkomen van graad 3 of 4 adverse events (infecties, acute GVHD, en gastroïntestinale toxiciteiten). Elf patiënten in de groep met G-CSF en decitabine versus dertien patiënten in de groep zonder G-CSF en decitabine overleden aan AEs, maar geen van deze gevallen van overlijden werd beoordeeld als samenhangend met de behandeling.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van G-CSF en decitabine aan het busulfan-cyclofosfamide conditioneringsregime voor alloHSCT goed verdragen werd en resulteerde in significant lager percentage patiënten met relapse binnen twee jaar.

1.Xuan L, Dai M, Jiang E et al. The effect of granulocyte-colony stimulating factor, decitabine, and busulfan-cyclophosphamide versus busulfan-cyclophosphamide conditioning on relapse in patients with myelodysplastic syndrome or secondary acute myeloid leukaemia evolving from myelodysplastic syndrome undergoing allogeneic haematopoietic stem-cell transplantation: an open-label, multicentre, randomised, phase 3 trial. Lancet Haematol 2023; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 3 study in China evaluated addition of G-CSF and decitabine to the busulfan-cyclophosphamide alloHSCT conditioning regimen for patients with MDS-RAEB or sAML. Two-year cumulative relapse rate was 10.9% with G-CSF and decitabine added to busulfan-cyclophosphamide conditioning versus 24.8% with busulfan-cyclophosphamide only conditioning (HR 0.39; p=0.011). There were no significant differences in adverse events between the two groups.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren