Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Toevoegen van IFN-α aan entecavir voor preventie van hepatische en extrahepatische maligniteiten in CHB-patiënten


Patiënten met chronische hepatitis B (CHB) hebben een verhoogd risico van ontwikkeling van levercelcarcinoom (HCC). Een studie in het ziekenhuis van Peking Union Medical College in Beijing (China) heeft onderzocht of toevoegen van interferon-α (IFN-α) aan entecavir (ETV) voor CHB resulteert in verlaging van het risico van HCC en extrahepatische maligniteiten. Dr. Li Wang en collega’s publiceren de studie in Cancer.1

Tussen begin 2009 en eind 2017 werden in het ziekenhuis 4194 CHB-patiënten behandeld met ETV plus IFN-α of ETV monotherapie. In multivariate analyse was toevoegen van IFN-α aan ETV geassocieerd met significante verlaging van risico van HCC (HR 0,6; p=0,0310) en marginaal significante verlaging van extrahepatische maligniteiten (HR 0,2; p=0,0854). De jaarlijkse virologische responspercentages waren significant hoger in de combinatietherapiegroep dan in de monotherapiegroep (33,8% versus 21,2%; p<0,0001) maar de hepatitis B surface antigen (HbsAg)-seroklaringspercentages waren niet significant verschillend tussen beide groepen (1,2% versus 0,9%; p=0,8537). Propensity score-based matching of inverse probability weighting correctie resulteerde niet in andere HRs.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van IFN-α aan ETV voor CHB geassocieerd was met verlaagd risico van HCC en extrahepatische maligniteiten.

1.Cheng K, Chen Y, Wang X et al. Entecavir combined with interferon-α is superior to entecavir monotherapy in reducing hepatic and extrahepatic cancer in patients with chronic hepatitis B. Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: A study in China found that addition of interferon-α to entecavir for patients with chronic hepatitis B was associated with significant reduction of risk of hepatocellular carcinoma and marginally significant reduction of risk of extrahepatic cancers.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren