Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Toevoegen van rituximab aan chemotherapie voor CD20-positief Ph-negatief BCP-ALL

(0)2015-12-05 14:28   ( Nieuws )

Gebruik van het anti-CD20 antilichaam rituximab heeft geresulteerd in aanzienlijke verbetering in de behandeling van B-cel non-Hodgkin lymfoom en rijpe B-cel ALL. CD20 komt ook tot expressie in tenminste 30% van de B-cel precursor ALLs. Dr. Sébastien Maury (Hôpital Henri Mondor, Creteil) en collega’s hebben de waarde onderzocht van toevoegen van rituximab aan chemotherapie voor CD20-positief Ph-negatief BCP-ALL. Maury presenteert de uitkomsten van de Graall-R2005 studie op het ASH-congres in Orlando.1


Deelnemers aan de studie waren 209 volwassen patiënten (mediane leeftijd 40 jaar) van 56 centra in Frankrijk. Ze werden gerandomiseerd naar rituximab plus chemotherapie (n=105) of alleen chemotherapie (n=104). Rituximab werd gegevens tijdens inductie, salvage reïnductie indien nodig, consolidatie, late intensificatie, en het eerste jaar onderhoudsbehandeling, voor een totaal van 16 tot 18 infusies van 375 mg/m2. Na inductie met of zonder salvage reïnductie was de complete remissie 92% in de rituximab-arm en 91% in de controle-arm. In de rituximab-arm kreeg een hoger percentage patiënten (34%) allogene SCT in eerste remissie dan in de controle-arm (20%; p=0,029).

Het primaire eindpunt van de studie was gebeurtenisvrije overleving. De twee-jaars gebeurtenisvrije overleving was 65% in de rituximab-arm versus 52% in de controle-arm (HR 0,66; p=0,038). De twee-jaars overall survival was 71% in de rituximab-arm versus 64% in de controle-arm (HR 0,70; p=0,095). Censoring van patiënten die in eerste remissie allogene SCT hadden gekregen resulteerde in significant betere twee-jaars EFS (66% versus 53%; HR 0,59; p=0,021) en OS (74% versus 63%; HR 0,55; p=0,018) in de rituximab-arm.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van rituximab aan chemotherapie voor CD20-positief Ph-negatief BCP-ALLresulteert in betere EFS, en na censoring voor transplantatie ook in betere OS.

1.ASH 2015; abstr. 1

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren