Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Toevoegen van valganciclovir aan standaardtherapie voor glioblastoom

(0)2020-05-19 13:00   ( Nieuws )

Prof. Cecilia Söderberg-NauclérIn sommige studies is gezien dat in glioblastoom de prevalentie van humaan cytomegalovirus (CMV) dicht bij 100% ligt. Valganciclovir is een antviraal middel dat werkzaam is tegen CMV. Een studie van het Karolinska Instituut (Stockholm) heeft de impact op overleving onderzocht van toevoegen van valganciclovir aan standaardtherapie voor glioblastoom. Prof. Cecilia Söderberg-Nauclér en collega’s publiceren de studie online in Clinical Cancer Research.1


Vanaf december 2006 tot en met november 2019 kregen 102 patiënten met nieuw-gediagnostiseerd glioblastoom valganciclovir toegevoegd aan standaardtherapie. De toevoeging resulteerde niet in extra toxiciteit. De uitkomsten van deze patiënten werden vergeleken met die van 231 patiënten die in dezelfde periode dezelfde standaardtherapie kregen zonder valganciclovir. De mediane overall survival was 24,1 maanden in de valganciclovirgroep versus 13,3 maanden in de controlegroep (p<0,0001); de twee-jaars OS was 49,8% versus 17,3%. De mediane tijd-tot-tumorprogressie was 9,9 versus 7,3 maanden (p=0,0003). Het profijt van valganciclovir werd gezien in patiënten met radicale en patiënten met partiële resectie, en in patiënten met gemethyleerde en niet-gemethyleerde MGMT-promoter.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van valganciclovir aan standaardtherapie voor nieuw-gediagnostiseerd glioblastoom veilig was en geassocieerd was met langere mediane overleving.

1.Stragliotto G, Russel Pantalone M, Rahbar A et al. Valganciclovir as add-on to standard therapy in glioblastoma patients. Clin Cancer Res 2020; epub ahead of print

Summary: Some studies reported close to 100% prevalence of human cytomegalovirus in glioblastoma. A study at Karolinska Institute (Stockholm) found that adding valganciclovir to standard therapy for glioblastoma was associated with longer median survival (OS 24.1 versus 13.3 months; p<0.0001) and longer median time to tumor progression (9.9 versus 7.3 months; p=0.0003).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren