Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

TP53-mutatie en overleving in agressief B-cel lymfoom

(0)2017-06-16 15:09   ( Nieuws )

Tags

B-cel lymfoom  

Prof. Thorsten ZenzIn 20% tot 25% van de agressieve B-cel lymfomen wordt een TP53-mutatie gezien. Prof. Thorsten Zenz (Deutches Krebsforschungszentrum, Heidelberg) en zijn collega’s van de Duitse Hooggradig Non-Hodgkin Lymfoom Studiegroep hebben de impact van deze mutatie op de overleving onderzocht. Ze publiceren hun analyse online in het International Journal of Cancer.1 De analyse is gebaseerd op gegevens van 265 deelnemers aan de RICOVER-60 studie, die 1222 oudere patiënten (leeftijd 61 tot en met 80 jaar) met agressief B-cel lymfoom randomiseerde naar zes of acht cycli CHOP-14 met of zonder rituximab.

In 63 van de 265 patiënten (23,8%) werden TP53-mutaties gezien. TP53-mutatie was geassocieerd met hogere frequentie van verhoogd LDH (65% versus 37%; p<0,001), hogere IPI-scores (IPI 4/5 27% versus 12%; p=0,025), en verhoogde frequentie van B-symptomen (41% versus 24%; p=0,011). Patiënten met TP53-mutatie hadden een lagere waarschijnlijkheid van het bereiken van complete remissie/niet-bevestigde complete remissie (61,9% versus 79,9%; p=0,007). Bij mediane follow-up van 40,2 maanden was TP53-mutatie geassocieerd met slechtere drie-jaars gebeurtenisvrije overleving (42% versus 60%; p=0,012), slechtere drie-jaars progressievrije overleving (42% versus 67,5%; p<0,001), en slechtere drie-jaars overall survival (50% versus 76%; p<0,001). In multivariate analyse gecorrigeerd voor IPI-factoren en behandelarm was TP53-mutatie een onafhankelijke voorspeller van EFS (HR 1,5), PFS (HR 2,0) en OS (HR 2,3; p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat TP53-mutaties onafhankelijke voorspellers zijn van uitkomsten in agressief B-cel lymfoom.

1. Zenz T, Kreuz M, Fuge M et al. TP53 mutation and survival in aggressive B cell lymphoma. Int J Cancer 2017; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren