Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Trabectedine voor gevorderd leiomyosarcoom/liposarcoom: toediening in inpatient of outpatient setting


Prof. George DemetriDe multicenter gerandomiseerde fase 3-studie ET743-SAR-3007 vergeleek trabectidine versus dacarbazine voor gevorderd leiomyosarcoom/liposarcoom na falen van chemotherapie. De studie liet zien dat trabectedine resulteerde in significant langere progressievrije overleving dan dacarbazine. De patiënten kregen trabectedine (1,5 mg/m2) middels 24-uur infusie in de inpatient of de outpatient setting, afhankelijk van de preferentie van het centrum waar de patiënt werd behandeld. Een nadere analyse van resultaten van de studie heeft nu werkzaamheid en veiligheid van inpatient versus outpatient toegediend trabectedine onderzocht, met locatie van de eerste toediening als criterium voor de groep waarin de patiënten werden geanalyseerd. Prof. George Demetri (Dana-Farber Cancer Institute, Boston MA) en collega’s publiceren de analyse online in Cancer.1


Onder de 378 patiënten die trabectedine kregen behoorden 100 (27%) tot de inpatient groep en 277 (73%) tot de outpatient groep. De mediane PFS was 4,1 maanden voor inpatients versus 4,2 maanden voor outpatients (p=0,49) en de mediane overall survival was 14,3 maanden versus 13,7 maanden (p=0,40). Graad 3 of 4 adverse events werden gerapporteerd voor 87 inpatients (87%) versus 219 outpatients (79%); graad 3 of 4 serious AEs werden gerapporteerd voor 43 inpatients (43%) versus 92 outpatients (33%). Extravasatie kwam voor in 0 inpatients en 5 outpatients (2%), en de incidentie van katheter-gerelateerde complicaties was 16% versus 15%.

De onderzoekers concluderen dat werkzaamheid en veiligheid van trabectedine voor gevorderd leimyosarcoom/liposarcoom equivalent waren voor inpatient versus outpatient toediening.

1.Jones RL, Maki RG, Patel SR et al. Safety and efficacy of trabectedin when administered in the inpatient versus outpatient setting: Clinical considerations for outpatient administration of trabectedin. Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis of the results of the phase 3 ET743-SAR-3007 trial compared inpatient and outpatient administration of trabectedine for advanced leiomyosarcoma/liposarcoma. The analysis found equivalent safety and efficicacy in either setting.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren