Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Transplantatie-uitkomsten met oudere matched sibling donors versus jongere niet-verwante donoren in MDS


Dr. Guru MurthyMatched sibling donors (MSDs) worden geprefereerd voor allogene hematopoïetische celtransplantatie (alloHCT) in myelodysplastisch syndroom. Het is echter niet duidelijk of oudere MSDs geassocieerd zijn met betere uitkomsten van alloHCT vergeleken met jongere HLA-gematchte niet-verwante donoren (MUDs). Een retrospectieve cohortstudie op basis van de database van het Center for International Blood and Marrow Tranplant Research heeft transplantatie-uitkomsten met oudere MSDs versus jongere MUDs vergeleken. Dr. Guru Murthy (Medical College of Wisconsin, Milwaukee) en collega’s publiceren de studie in JAMA Oncology.1

De studie includeerde 1761 patiënten met myelodysplastisch syndroom, in de leeftijd van 50 jaar of ouder, die alloHCT ondergingen tussen begin 2011 en eind 2017. Oudere MSDs werden gedefinieerd als 50 jaar of ouder, en jongere MUDs als 35 jaar of jonger. Het oudere-MSD cohort telde 646 patiënten, en het jongere-MUD cohort 1115 patiënten. Het primaire eindpunt van de studie was ziektevrije overleving.

De mediane follow-up was 48 maanden. In multivariate analyse was de DFS significant slechter in het oudere-MSD cohort dan in het jongere-MUD cohort (na vijf jaar 24,9% versus 30,6%; HR 1,17; p=0,02). Het vijf-jaars overall survival percentage was niet significant verschillend tussen beide groepen (33,9% versus 37,1%; p=0,19). Het vijf-jaars risico van relapse was 49,6% versus 37,3% (HR 2,61; p<0,001). De vijf-jaars nonrelapse mortaliteit was echter lager in het oudere-MSD cohort dan in het jongere-MUD cohort (25,5% versus 32,2%; HR 0,76; p=0,02), en ook de risico’s van acute GVHD (HR 0,52; p<0,001) en chronische GVHD (HR 0,77; p=0,005) waren lager in het oudere-MSD cohort dan in het jongere-MUD cohort. De GVHD-vrije relapsevrije overleving twaalf maanden na de alloHCT was slechter met oudere MSDs dan met jongere MUDs (HR 1,42; p=0,04).

De onderzoekers concluderen dat ziektevrije overleving en relapse gunstiger waren met jongere MUDs dan met oudere MSDs, terwijl nonrelapse mortaliteit gunstiger was met oudere MSDs dan met jongere MUDs. Gelet op het belang van het minimaliseren van relapse in myelodysplastisch syndroom dient gebruik van jongere MUDs te worden overwogen.

1.Murthy GSG, Kim S, Hu Z-H et al. Relapse and disease-free survival in patients with myelodysplastic syndrome undergoing allogeneic hematopoietic cell transplantation using older matched sibling donors vs younger matched unrelated donors. JAMA Oncol 2022; epub ahead of print

Summary: A retrospective cohort study using the Center for International Blood and Marrow Tranplant Research database found higher disease-free survival and lower relapse after allogeneic hematopoietic cell transplantation in myelodysplastic syndrome using younger HLA matched unrelated donors (MUDs) compared with older matched sibling donors (MSDs). The risk of nonrelapse mortality and graft-versus-host disease was lower with older MSDs. The authors conclude that use of younger MUDs should be considered in the donor selection algorithm for myelodysplastic syndrome, in which it is pivotal to minimize relapse given limited options for managing relapsed disease.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren