Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Trastuzumab deruxtecan voor metastatisch HER2-gemuteerd niet-kleincellig longcarcinoom


Dr. Bob LiEr zijn geen goedgekeurde HER2-gerichte therapieën voor patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). De multinationale fase 2-studie DESTINY-Lung01 heeft het HER2 antibody-drug conjugate trastuzumab deruxtecan voor metastatisch HER2-gemuteerd NSCLC geëvalueerd. Dr. Bob Li (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) presenteert de studie ESMO 2021. Li en collega’s publiceren de studie ook in The New England Journal of Medicine.1

DESTINY-Lung01 includeerde 91 patiënten met HER2-gemuteerd mNSCLC dat refractair was tegen standaard-behandelingen. De patiënten kregen trastuzumab deruxtecan 6,4 mg/kg iedere drie weken. Het primaire eindpunt van de studie was centraal-beoordeelde objectieve respons. De mediane duur van follow-up was 13,1 maanden (range 0,7-29,1). Centraal-bevestigde objectieve respons werd gezien in 55% van de patiënten (95%-bti 44-65). De mediane duur van respons was 9,3 maanden (95%-bti 5,7-14,7), de mediane progressievrije overleving was 8,2 maanden (6,0-11,9), en de mediane overall survival was 17,8 maanden (13,8-22,1). Het veiligheidsprofiel was over het algemeen consistent met wat in eerdere studies met trastuzumab deruxtecan is gezien. Graad 3 of hoger treatment-related adverse events werden gezien in 46% van de patiënten. Behandelings-gerelateerde interstitiële longziekte werd gezien in 26%, en was de doodsoorzaak van twee patiënten.

De onderzoekers concluderen dat trastuzumab deruxtecan duurzame antitumor-activiteit had voor HER2-gemuteerd mNSCLC.

1.Li B, Smit EF, Goto Y et al. Trastuzumab deruxtecan in HER2-mutant non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2021; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 2 DESTINY-Lung01 study evaluated trastuzumab deruxtecan for HER2-mutant mNSCLC in previously treated patients. Trastuzumab deruxtecan showed durable anticancer activity. Observed toxic effects were generaly consistent with those in previously reported studies.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren