Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Trends in overleving van niet-kleincellig longcarcinoom in de Zuid-Koreaanse klinische praktijk tussen 2010 en 2020

(0)2023-03-17 13:00   ( Nieuws )

Dr. Hyun Ae JungIn het afgelopen decennium hebben klinische studies opvallende verbeteringen ontdekt voor de behandeling van niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC), waaronder en moleculair testen en gerichte therapie. Een analyse onder patiënten van Samsung Medisch Centrum (Seoel, Zuid-Korea) heeft onderzocht in welke mate deze verbeteringen hebben geleid tot betere overleving in de klinische praktijk tussen begin 2010 en november 2020. Dr. Hyun Ae Jung en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

De retrospectieve analyse includeerde 10.110 patiënten in periode I (2010 tot en met 2015) en 11.868 patiënten in periode II (2016 tot in 2020). Het percentage never-smokers was 41,8% in periode I en 44,6% in periode II. Adenocarcinoom (AD) was de meest-voorkomende histologie (70,3% in periode I en 74,3% in periode II). In periode II onderging een hoger percentage patiënten moleculaire testen dan in periode I: 97,9% versus 79,8% in de AD-groep en 89,0% versus 53,8% in de niet-AD groep. Onder de AD-patiënten met stadium I, II, III, en IV ziekte waren de drie-jaars-overlevingspercentages 92,8% in periode I versus 95,1% in periode II; 72,4% in periode I versus 82,5% in periode II; 56,7% in periode I versus 65,1% in periode II; en 28,7% in periode I versus 42,4% in periode II. Onder de niet-AD patiënten waren de corresponderend drie-jaars overlevingspercentages 72,0% versus 79,3%; 60,0% versus 67,3%; 38,9% versus 48,2%; en 9,7% versus 18,1%.

De onderzoekers concluderen dat de overlevingsuitkomsten in alle NSCLC-stadia tussen 2010 en 2020 toenamen, met sterkere toenames onder patiënten met stadium III of IV ziekte dan onder patiënten met stadium I of II ziekte. Ook het gebruik van moleculaire testen nam toe.

1.Chi SA, Yu H, Choi Y-L et al. Trends in survival rates of non-small cell lung cancer with use of molecular testing and targeted therapy in Korea. 2010-2020. JAMA Network Open 2023;6:e232002

Summary: Analysis among NSCLC patients at Samsung Medical Center (Seoul, South Korea) found improved 3-year survival in 2016 to 2020 when compared with 2010 to 2015. The improvement was seen across all stages, with larger improvement among patients with stage III and IV disease. Patients in 2016 to 2020 were more likely to undergo molecular tests.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren