Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Tussen-ziekenhuis variatie in heropname en mortaliteit na chirurgie voor maligniteiten in Californië


Dr. Sebastien HaneuseDr. Sebastien Haneuse (Harvard School of Public Health, Boston MA) en collega’s hebben een studie uitgevoerd van tussen-ziekenhuis variatie in kwaliteit-gerelateerde uitkomsten van chirurgie voor maligniteiten in Californië. Ze publiceren de studie online in JAMA Network Open.1 De retrospectieve studie includeerde alle 351 ziekenhuizen met tenminste één ingreep met curatieve intentie bij een volwassen patiënt tussen begin 2007 en eind 2011. Eindpunten van de studie waren mortaliteit in het ziekenhuis, negentig-dagen heropname, en negentig-dagen mortaliteit.Er waren in totaal 138.799 patiënten die binnen zes maanden na de diagnose chirurgie ondergingen voor stadium I tot en met III maligniteiten van colorectum, borst, long, prostaat, blaas, schildklier, nier, endometrium, pancreas, lever, of slokdarm. Van de patiënten was 8,9% in de leeftijd 18 tot 45 jaar, en 45,9% was 65 jaar of ouder. Vrouwen maakten 57,4% van het cohort uit, en 18,2% was nonwhite. Er waren 1240 patiënten (0,9%) die overleden tijdens het index-verblijf in het ziekenhuis. Onder de 137.559 levend-ontslagen patiënten werden 19.670 (14,3%) binnen negentig dagen opnieuw opgenomen, en overleden 1754 (1,3%) binnen negentig dagen.

Na correctie voor patiënt-gebonden factoren was er statistisch significante variatie tussen de ziekenhuizen voor alle drie de uitkomsten (p<0,001). De figuur laat de analyses zien voor de 260 ziekenhuizen met gemiddeld tien of meer ingrepen per jaar. Onder deze ziekenhuizen waren er 59 (22,7%) met lager-dan-verwachte percentages voor alle drie de uitkomsten; 105 (40,4%) met hoger-dan-verwachte percentages voor twee van de drie uitkomsten, en 19 (7,3%) met hoger-dan-verwachte percentages voor alle drie de uitkomsten.

De onderzoekers concluderen dat er (in Californië) substantiële tussen-ziekenhuis variatie was voor de uitkomsten mortaliteit in het ziekenhuis, negentig-dagen heropname, en negentig-dagen mortaliteit na chirurgie voor maligniteiten.

1.Haneuse S, Dominici F, Norman S-L et al. Assessment of between-hospital variation in readmission and mortality after cancer surgical procedures. JAMA Network Open 2018; 1:e183038

Summary: A retrospective cohort study found substantial between-hospital variation in in-hospital mortality , 90-day readmission, and 90-day mortality after cancer surgical procedures in hospitals in California.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren