Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Twee cycli carboplatine-olaparib gevolgd door olaparib monotherapie voor gevorderde maligniteiten: fase 1-studie


Prof. Sabine LinnIn preklinische studies in modellen van BRCA1/2-gemuteerde maligniteiten is synergie gezien tussen PARP-remmers en platina chemotherapie. Een Nederlandse fase 1-studie heeft de combinatie van olaparib plus carboplatine voor gevorderde maligniteiten onderzocht. Prof. Sabine Linn (AVL-NKI Amsterdam) en collega’s publiceren de studie in het International Journal of Cancer.1

De studie includeerde 24 patiënten met gevorderde maligniteiten. Ze kregen in een 3+3 doseringsescalatie design twee cycli olaparib tabletten plus carboplatine op dagen 1 en 22, gevolgd door olaparib monotherapie. De hoogst-verdragen dosering was 75 mg olaparib tweemaal daags plus carboplatine AUC4, na twee cycli gevolgd door olaparib 300 mg tweemaal daags monotherapie. Veel-waargenomen adverse events waren misselijkheid (46% van de patiënten), vermoeidheid (33%), en afname van trombocytengetal (33%). Veertien van 24 patiënten (56%) hadden partiële respons.

De onderzoekers concluderen dat twee cycli olaparib plus carboplatine gevolgd door olaparib monotherapie feasible was en verdragen werd door patiënten met gevorderde maligniteiten.

1.Geenen JJJ, Dackus GMHE, Schouten PC et al. A phase I dose escalation study of two cycles carboplatin-olaparib followed by olaparib monotherapy in patients with advanced cancer. Int J Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: A phase 1 dose escalation study found feasibility and tolerability of olaparib tablets 75 mg BID and carboplatin AUC4 for two cycles followed by olaparib 300 mg monotherapy for patients with advanced cancer. Fourteen of 24 patients had a partial response.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren