Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Twintig-jaar trend in overleving van volwassen patiënten met redicief van Ph-positief ALL na alloHCT


Prof. Ali BazarbachiRecidief na allogene hematopoïetisch celtransplantatie (alloHCT) is de belangrijkste oorzaak van transplantatiefalen in patiënten met Philadelphia-positief (Ph+) acute lymfoblastische leukemie (ALL). In andere hematologische maligniteiten hebben therapeutische vorderingen geresulteerd in significante verbetering van de overleving van patiënten met recidief na transplantatie. Een analyse van uitkomsten patiënten van centra van de European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) heeft de twintig-jaar trend in overleving van volwassen patiënten met recidief van Ph+ ALL na alloHCT onderzocht. Prof. Ali Bazarbachi (American University of Beirut, Libanon) en collega’s publiceren de analyse in Clinical Cancer Research.1

De analyse includeerde 899 patiënten met recidief van Ph+ ALL na eerste alloHCT tussen begin 2000 en eind 2019. De mediane follow-up was 56 maanden. Er waren 116, 225, 294, en 264 patiënten met recidief in de perioden 2000-2005, 2005-2010, 2010-2015, en 2015-2020. Patiënt- en transplantatiefactoren waren vergelijkbaar voor de vier perioden, met uitzondering van een progressieve toename van gebruik van niet-verwante donoren, perifeer-bloed stamcellen, gereduceerde-intensiteit conditionering, en in vivo T-celdepletie; en een progressieve afname van gebruik van totaal-lichaamsbestraling. Het twee-jaars overall survival percentage nam toe van 27,8% van de patiënten met recidief in 2000-2005 tot 54,8% van de patiënten met recidief in 2015-2020 (p=0,001). In multivariate analyse was OS na recidief positief geassocieerd met langere tijd tussen transplantatie en recidief, en met later kalenderjaar van recidief.

De onderzoekers concluderen dat de analyse een majeure progressieve verbetering van OS van patiënten met posttransplantatie recidief van Ph+ ALL heeft laten zien.

1.Bazarbachi A, Labopin M, Aljurf M et al. 20-year steady increase in survival of adult patients with relapsed Philadelphia-positive acute lymphoblastic leukemia post allogeneic hematopoietic cell transplantation. Clin Cancer Res 2022; epub ahead of print

Summary: Analysis of patients of centers of the European Society for Blood and Marrow Transplantation found a major progressive improvement in overall survival from posttransplant relapse for patients with Ph+ ALL between 2000 and 2019.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren