Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uiteenlopende risicofactoren voor verschillende moleculaire subtypen van heldercellig niercelcarcinoom

(0)2021-06-01 12:00   ( Nieuws )

Dr. Mark PurdueOp grond van moleculaire kenmerken worden in heldercellig niercelcarcinoom (ccRCC) twee subtypen (ccA en ccB) onderscheiden. Het is bekend dat patiënten met ccB-tumoren slechtere overleving hebben dan patiënten met ccA-tumoren. Het is niet duidelijk of de subtypen verschillende etiologie hebben. In een case-control studie en een meta-analyse zijn risicofactoren voor ccA en ccB geïnventariseerd. Dr. Mark Purdue (National Cancer Institute, Bethesda MD) en collega’s publiceren de resultaten in het International Journal of Cancer.1De case-control studie includeerde 144 ccA- en 106 ccB-patiënten en 1476 controlepersonen. Onder patiënten met ccB-tumoren waren mannen oververtegenwoordigd (versus ccA OR 2,68; 95%-bti 1,43-5,05). In patiënt-controle analyse was body mass index significant geassocieerd met ccA-tumoren (≥35 versus < 25 kg/m2 OR 2,45; 95%-bti 1,18-5,10) maar niet met ccB-tumoren (1,52; 0,56-4,12) terwijl blootstelling aan trichloorethyleen geassocieerd was met ccB (blootstelling aan ≥1,58 ppm-jaar versus geen blootstelling: 3,09; 1,11-2,99) maar niet met ccA (1,25; 0,36-4,39). In meta-analyse van vier patiëntencohorten werd ccB excess onder mannen een ccA excess onder obese patiënten gezien.

De onderzoekers concluderen dat de resultaten uiteenlopende etiologie voor de twee moleculaire subtypen suggereren voor verscheidene risicofactoren.

1.Purdue MP, Rhee J, Moore L et al. Differences in risk factors for molecular subtypes of clear cell renal cell carcinoma. Int J Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: A case-control study and a meta-analysis found that among patients with clear cell renal cell carcinoma patients with the ccB molecular subtype had poorer survival compared to patients with the ccA moleculare A subtype. There was a ccB excess for male sex and a ccA excess for obesity. The authors conclude that these findings suggest the existence of etiologic heterogeneity across ccRCC molecular subtypes for several risk factors.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren