Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten en prognostische factoren in stadium III gunstige-histologie Wilms tumor

(0)2017-12-08 17:00   ( Nieuws )

Prof. Conrad FernandezEen standaard-behandeling voor stadium III gunstige-histologie Wilms tumor (FHWT) is het DD4A-regime (vincristine, dactinomycine, en doxorubicine) met radiotherapie. Er is behoefte aan nadere risicostratificatie om uitkomsten te verbeteren en late toxiciteiten te verminderen. De prospectieve Children’s Oncology Group studie AREN0532 onderzocht klinische en biologische variabelen in patiënten met stadium III FWHT zonder gecombineerde loss of heterozygosity (LOH) van chromosomen 1p en 16q. Prof. Conrad Fernandez (Dalhousie University, Halifax Canada) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

Van oktober 2006 tot september 2013 includeerde de studie 588 patiënten die DD4A plus radiotherapie kregen voor stadium III FHWT. Veertig patiënten werden geëxcludeerd wegens LOH 1p plus 16q, en vijf om andere redenen. De mediane follow-up van de 535 resterende patiënten was 5,2 jaar (range 0,2 tot 9,5 jaar). De vier-jaars gebeurtenisvrije overleving was 88%, en de vier-jaars overall survival was 97%. Van de 66 relapsen (36 pulmonair) werden 58 in de eerste twee jaar gezien. Achttien patiënten overleden, onder wie veertien WT-gerelateerd. Betere gebeurtenisvrije overleving was geassocieerd met negatieve lymfeklierstatus (p<0,01) en afwezigheid van LOH 1p of 16q (p<0,01) maar niet met bruto residuele ziekte of peritoneale implantaten. De vier-jaars gebeurtenisvrije overleving was slechts 74% in de patiënten met combinatie van positieve lymfeklierstatus en LOH 1p of 16q. Honderddrieëntwintig patiënten (23%) ondergingen uitgestelde nefrectomie.

De onderzoekers concluderen dat de meeste patiënten met stadium III FHWT goede uitkomsten hadden met DD4A en radiotherapie. Gecombineerde positieve lymfeklier- en LOH-status was predictief voor gebeurtenisvrije overleving, en kan worden gezien als prognostische marker.

1.Fernandez CV, Mullen EA, Chi Y-C et al. Outcome and prognostic factors in stage III favorable-histology Wilms tumor: A report from the Children’s Oncology Group study AREN0532. J Clin Oncol 2017; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren