Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten na 5-azacytidine of allogene stamceltransplantatie voor gevorderd MDS in oudere patiënten


Prof. Nicolaus KrögerDe methyltransferaseremmer 5-azacytidine (5-aza) resulteerde vergeleken met beste ondersteunende zorg tot betere overleving onder patiënten met myelodysplastische syndromen (MDS), maar 5-aza is in tegenstelling tot allogene stamceltransplantatie (HSCT) geen curatieve behandelstrategie. Therapie-gerelateerde mortaliteit (TRM) beperkt echter toepassing van HSCT in oudere MDS-patiënten. De Duitse multicenterstudie VidazaAllo heeft HSCT na 5-aza voorbehandeling vergeleken met voortzetting van 5-aza in patiënten met hoger-risico MDS in de leeftijd van 55 tot en met 70 jaar. Prof. Nicolaus Kröger (UMC Hamburg-Eppendorf) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde190 patiënten met een mediane leeftijd van 63 jaar. De patiënten kregen vier tot zes cycli 5-aza gevolgd door HLA-compatibele HSCT na verlaagde-intenstiteit conditionering, of voortzetting van 5-aza als er geen donor beschikbaar was. Achtentwintig patiënten vielen om uiteenlopende redenen uit voor de start van 5-aza. Van de 162 patiënten die 5-aza startten konden slechts 108 (65%) na vier tot zes cycli worden gealloceeerd naar HSCT (n=81) of voortzetting van 5-aza (n=27) vanwege ziekteprogressie (n=26), overlijden (n=12), of andere redenen (n=16). De cumulatieve één-jaars incidentie van TRM na HSCT was 19%. De figuur laat zien dat de drie-jaars gebeurtenisvrije overleving en overall survival 34% (95%-bti 22-47) respectievelijk 50% (39-61) waren in de HSCT-groep en 0% respectievelijk 32% (14-52) in de 5-aza voortzettingsgroep (p<0,0001 respectievelijk p=0,12). Veertien patiënten met progressie in de 5-aza voortzettingsgroep kregen salvage allograft van een alternatieve donor; zes van deze patiënten waren in leven bij laatste follow-up.

De onderzoekers concluderen dat onder oudere patiënten met MDS verlaagde-intensiteit conditionering HSCT resulteerde in significante verbetering van de EFS, vergeleken met voortzetting van 5-aza. Bridging met 5-aza voorafgaand aan transplantie was geassocieerd met aanzielijk uitvalpercentage vanwege progressie, mortaliteit, en adverse events.

1.Kröger N, Sockel K, Wolschke C et al. Comparison between 5-azacytidine treatment and allogeneic stem-cell transplantation in elderly patients with advanced MDS according to donor availability (VidazaAllo Study). J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: The multicenter VidazaAllo study in Germany recruted patients with higher-risk MDS aged 55-70 years, who received 4-6 cycles of 5-azacytidine followed by either HLA-compatible HSCT after reduced-intensity conditioning, or by continuous 5-aza if no donor was available. Bridging with 5-aza to HSCT was associated with a considerable rate of dropouts because of progression, death, and adverse events. Compared to continuing 5-aza, HSCT was associated with significantly improved event-free survival. 

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren