Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten na hematopoïetische celtransplantatie voor primaire plasmacelleukemie

(0)2020-04-21 14:00   ( Nieuws )

Tags

pPCL  autoHCT  alloHCT  

Dr. Anita D'SouzaEr is geen informatie beschikbaar over uitkomsten van primaire plasmacelleukemie (pPCL) na autologe of allogene hematopoïetische celtransplantate (auto-/alloHCT) in de novel agent era. Een multicenterstudie in de Verenigde Staten heeft deze uitkomsten geïnventariseerd. Dr. Anita D’Souza (Medical College of Wisconsin, Milwaukee) en collega’s publiceren de studie online in Leukemia.1De studie includeerde pPCL-patiënten die tussen begin 2008 en eind 2015 autoHCT (n=277; mediane leeftijd 60 jaar) of alloHCT (n=71; mediane leeftijd 56 jaar) ondergingen. De vier-jaars uitkomsten na autoHCT waren non-relapse mortality 7% (95%-bti 4-11), relapse 76% (69-82), progressievrije overleving 17% (13-23), en overall survival 28% (22-35). In multivariate analyse waren Karnofsky performance status hoger dan 90 en tenminste zeer-goede partiële respons voorspellend voor superieure OS. De vier-jaars uitkomsten na alloHCT waren NRM 12% (5-21), REL 69% (56-81),PFS 19% (10-31), en OS 31% (19-44). De overleving in dit cohort was slechter dan die van pPCL-patiënten van het Center for International Blood and Marrow Transplant Research in de periode begin 1995 tot eind 2006: drie jaars OS 38% versus 39% na alloHCT en 35% versus 62% na autoHCT. Gebruik van HCT voor pPCL nam toe, van 12% in 1995 tot 46% in 2009.

De onderzoekers concluderen dat ondanks moderne inductiebehandelingen die resulteerden in toename van gebruik van HCT voor pPCL de uitkomsten slecht bleven, met name vanwege hoge percentages relapse na HCT.

1.Dhakal B, Patel S, Girnius S et al. Hematopoietic cell transplantation utilization and outcomes for primary plasma cell leukemia in the current era. Leukemia 2020; epub ahead of print

Summary: A multicenter study In the USA investigated outcomes after autoHCT or alloHCT for primary plasma cell leukemia in the novel agent era. Despite modern induction translating to higher proportion receiving HCT, the outcomes remain poor, mainly because of high relapse rates post-HCT.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren