Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten na leverslagaderinfusiepomp-chemotherapie versus resectie voor multifocaal intrahepatisch galwegcarcinoom


Dr. Bas Groot KoerkampIntrahepatisch galwegcarcinoom (iCCA) is bij presentatie vaak multifocaal, door aanwezigheid van satellieten of intrahepatische metastasen. Een multinationale cohortstudie heeft uitkomsten van multifocaal iCCA na leverslagaderinfusiepomp (HAIP) floxuridine-chemotherapie vergeleken met uitkomsten na resectie. Dr. Bas Groot Koerkamp (Erasmus MC Rotterdam) en collega’s publiceren de studie in JAMA Surgery.1

De studie includeerde 141 patiënten die tussen begin 2001 en eind 2018 HAIP-chemotherapie ondergingen voor niet-resectabel iCCA in Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) met als controlegroep 178 iCCA-patiënten die tussen begin 1990 en eind 2017 in twaalf centra in Australië, Azië, Europa, en de Verenigde Staten resectie ondergingen. Stadium IV-ziekte, resectie voorafgaand aan HAIP-chemotherapie, en ontvangst van levertransplantatie waren exclusiecriteria. Het primaire eindpunt was overall survival.

De HAIP-groep telde een hoger percentage patiënten met bilobaire ziekte (88,0% versus 34,3%), met vier of meer lesies (66,7% versus 24,2%) en had grotere tumoren (mediaan 8,4 versus 7,0 cm). De postoperatieve dertig-dagen mortaliteit was 0,8% na HAIP versus 6,2% na resectie (p=0,01). De mediane OS was 20,3 maanden na HAIP versus 18,9 maanden na resectie (p=0,32). De vijf-jaars OS-percentages onder patiënten met twee of drie lesies waren 23,7% na HAIP versus 25,7% na resectie, en de vijf-jaars OS-percentages onder patiënten met vier of meer lesies waren 5,0% versus 6,8%. Na correctie voor tumordiameter, aantal tumoren, en lymfekliermetastasen was de OS-HR voor HAIP versus resectie 0,75 (p=0,07).

De onderzoekers concluderen dat patiënten met multifocaal iCCA vergelijkbare OS hadden na HAIP floxuridine-chemotherapie versus resectie. Gelet op het hoge percentage patiënten met complicaties van resectie kan HAIP floxuridine-chemotherapie een effectieve alternatieve optie zijn.

1.Franssen S, Soares KC, Jolissaint JS et al. Comparison of hepatic arterial infusion pump chemotherapy vs resection for patients with multifocal intrahepatic cholangiocarcinoma. JAMA Surg 2022.1298

Summary: A multinational cohort study found that among patients with multifocal intrahepatic cholangiocarcinoma the overall survival was similar after HAIP floxuridine chemotherapy compared with resection. Given the complication rate of major liver resection, HAIP floxuridine chemotherapy might be an effective alternative option.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren