Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten na pelvische exenteratie voor recidiverende of persistente gynecologische maligniteiten


Dr, Yukio SonodaDe waarde van pelvische exenteratie (PE) voor recidiverende of persistent gynecologische maligniteiten in moderne cohorten is niet duidelijk. Een retrospectieve studie van Memorial Sloan Kettering Cancer Center heeft PE voor deze maligniteiten geëvalueerd. Dr. Yukio Sonoda en collega’s publiceren de studie in Gynecologic Oncology.1

Tussen begin 2010 en eind 2018 ondergingen 71 MSKCC-patiënten PE voor recidiverend of progressief carcinoom van uterus, cervic, vagina, of vulva, met histologisch bevestigde complete chirurgische resectie van de maligniteit. De mediane leeftijd ten tijde van de PE was 62 jaar (range 28-86). De primaire diagnose was vulvacarcinoom in 32%, cervxcarcinoom in 30%, uteruscarcinoom in 23%, en vaginacarcinoom in 15%. De mediane overall survival na PE met R0 marges wa 55,1 maanden (95%-bti 36-NE). Factoren die in univariate analyse geassocieerd waren met slechter OS waren leeftijd hoger dan 62 jaar (HR 2,71; 95%-bti 1,27-5,79), ASA 3 of 4 (3,41; 1,03-11,29), en vulvacarcinoom (4,19; 1,17-14,96). Tumorgrootte en progressievrij interval voor de PE waren niet significant geassocieerd met OS. In multivariate analyse waren geen factoren geassocieerd met OS.

De onderzoekers concluderen dat PE kan worden beschouwd als een optie voor recidiverende of persistente maligniteiten in geselecteerde patiënten.

1.Straubhar AM, Chi AJ, Zhou QC et al. Pelvic exenteration for recurrent or persistent gynecologic malignancies: clinical and histopathologic factors predicting recurrence and survival in a modern cohort. Gyncel Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: A retrospective study at Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York, NY) evaluated pelvic enteration for recurrent or persistent gynecologic malignancies in a modern cohort. The median OS was 55.1 months when R) margins were achieved. The authors conclude that pelvic exenteration performed with curative intent may be considered a treatment option in carefully selected patients, irrespective of tumor size and progression-free interval before exenteration. 

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren