Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten van ABVD versus BEACOPPesc voor gevorderd Hodgkin lymfoom in de Europese praktijk


Dr. Patrizia MondelloEr is geen consensus over de optimale eerstelijns behandeling voor gevorderd-stadium Hodgkin lymfoom. Studies hebben laten zien dat ABVD minder toxisch is dan en even effectief is als andere meer-intensieve chemotherapieregimes, maar BEACOPPescalated (esc) geeft vergeleken met ABVD betere initiële ziektecontrole en langere tijd tot relapse. Daar staat tegenover dat BEACOPPesc vergeleken met ABVD geassocieerd is met meer vroeg en late toxiciteit. Een retrospectieve analyse in Italië en Oostenrijk heeft uitkomsten van eerstelijns ABVD versus BEACOPPesc voor aHL in de klinische praktijk vergeleken. Dr. Patrizia Mondello (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) en collega’s publiceren de studie online in het American Journal of Hematology.1

De studie includeerde 397 patiënten die tussen oktober 2009 en oktober 2018 in twee centra in Oostenrijk en vijf centra in Italië hetzij ABVD of BEACOPPesc kregen voor aHL. Complete metabole remissie (CMR) werd met PET vastgesteld in 76% van de ABVD-patiënten en 85% van de BEACOPPesc-patiënten (p=0,01). Ernstige AEs waren meer frequent met BEACOPPesc dan met ABVD. Na mediaan 8 jaar follow-up was relapse gezien in 9% van de patiënten die CMR bereikten met BEACOPPesc vergeleken met 16,6% van de patiënten die CMR bereikten met ABVD (p=0,043). Er waren geen statistisch significante verschillen in PFS (p=0,074) of OS (p=0,94) tussen de beide groepen.

De onderzoekers concluderen dat ABVD een effectieve optie was voor aHL, met minder toxiciteit dan BEACOPPesc. Hoewel BEACOPPesc resulteerde in betere initiële tumorcontrole waren de lange-termijn uitkomsten niet verschillend tussen beide groepen.

1.Mondello P, Musolino C, Dogliotti I et al. ABVD vs BEACOPP escalated in advanced-stage Hodgkin’s lymphoma: results from a multicenter European study. Am J Hematol 2020;epub ahead of print

Summary: A retrospective study of patients in clinical practice in Italy and Austria found that ABVD was an effective first-line therapeutic option for advanced Hogdkin lymphoma. Although BEACOPPesc resulted in better initial tumor control it also resulted in more toxicity, and the overall survival was similar between the ABVD and the BEACOPPesc groups.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren