Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten van borstsparende chirurgie versus mastectomie na neoadjuvante chemotherapie


Dr. Janine SimonsBorstsparende chirurgie (BCS) gevolgd door adjuvante chemotherapie voor mammacarcinoom Is een veilig alternatief gebleken voor mastectomie en adjuvante chemotherapie. De veiligheid van BCS na neoadjuvante chemotherapie (NAC) is nog niet duidelijk. Een studie in het Amphia Ziekenhuis (Breda) heeft lange-termijn uitkomsten geïnventariseerd na NAC gevolgd door BCS versus NAC gevolgd door mastectomie. Dr. Janine Simons en collega’s publiceren de studie vandaag in Breast Cancer Research and Treatment.1

Tussen begin 2008 en eind 2017 kregen in Breda 612 patiënten NAC voor mammacarcinoom, van wie 561 in de analyse konden worden opgenomen: 362 die BCS kregen (64,5%) en 199 die mastectomie kregen (35,5%). De mediane follow-up was 6,8 jaar (range 0,9-11,9). Patiënten in de mastectomiegroep hadden grotere tumoren en meer frequent klierpositieve of lobulaire ziekte. Niet-gecorrigeerde vijf-jaars ziektevrije overleving was beter in BCS-groep dan in de mastectomiegroep (90,9% versus 82,9%; p=0,004); dit gold ook voor de niet-gecorrigeerde vijf-jaars overall survival (95,3% versus 85,9%; p<0,001). Ongunstige voorspellers voor DFS waren cT4-ziekte (HR 3,34; p=0,19) en triple-negatieve ziekte (HR 5,95; p=0,001), en gunstige voorspellers voor DFS waren pCR van de borst (HR 0,47; p=0,027) en oksel (HR 0,33; p=0,001). Na correctie voor deze variabelen was er geen verschil in DFS tussen BCS en mastectomie.

De onderzoekers concluderen dat na neoadjuvante chemotherapie BCS een geschikt alternatief is voor mastectomie.

1.Simons JM, Jacobs JG, Roijers JP et al. Disease-free and overall survival after neoadjuvant chemotherapy in breast cancer: breast-conserving surgery compared to mastectomy in a large single-centre cohort study. Breast Cancer Res Treat 2020; epub ahead of print

Summary: A single-center cohort study in The Netherlands found that after neoadjuvant chemotherapy for breast cancer, breast-conserving surgery compared with mastectomy did not impair disease-free and overall survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren