Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten van CAR T-cel behandelde patiënten die op de afdeling intensieve zorg worden opgenomen


Prof. Élie AzoulayCAR T-celtherapie kan bijwerkingen hebben, zoals cytokine release syndrome (CRS) en immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome (ICANS), die vaak opname op de afdeling intensieve zorg (IC) noodzakelijk maken. De multinationale CARTTAS-studie inventariseerde uitkomsten van CAR T-celontvangers op de IC. Prof. Élie Azoulay (Universiteit van Parijs) en collega’s publiceren de studie in The Lancet Haematology.1

CARTTAS werd uitgevoerd in 21 centra in 8 landen. Onder de 942 volwassen patiënten die in de centra CAR T-cel therapie ondergingen was opname op de IC vereist voor 258 patiënten (27%). Van deze patiënten werden 241 opgenomen in de analyse. IC-opname vond plaats mediaan 4,5 dagen na infusie van de CAR T-cellen (IQR 2,0-7,0. Alleen CRS werd gezien in 42%, alleen ICANS in 3%, en CRS plus ICANS in 39%. Levensreddende behandelingen werden gebruikt in 31% van de patiënten binnen 24 uur na de IC-opname. De negentig-dagen mortaliteit was 22,4% (95%-bti 17,1-27,7). Factoren die in multivariate analyse geassocieerd waren met negentig-dagen mortaliteit waren fragiliteit (HR 2,51; 95%-bti 1,37-4,57), bacteriële infectie (2,12; 1,11-4,08), en gebruik van levensreddende therapie binnen 24 uur na de IC-opname (1,80; 1,05-3,10).

De onderzoekers concluderen dat management van kritieke zorg integraal onderdeel uitmaakt van CAR T-celtherapie.

1.Azoulay É, Castro P, Maamar A et al. Outcomes in patients treated with chimeric antigen receptor T-cell therapy who were admitted to intensive care (CARTTAS): an international, multicentre, observational cohort study. Lancet Haematol 2021;8:E355-E364

Summary: The multinational CARTTAS study investigated outcomes of patients treated with CAR T-cell therapy who were admitted to intensive care, mostly due to CRS and ICANS. Admission to intensive care was needed for 27% of patients, within median 4.5 days of CAR T-cell infusion. The 90-day mortality rate was 22.4%.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren