Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten van COVID-19 in gehospitaliseerde patiënten met een actieve maligniteit


Dr. Daniel BeckerEr zijn aanwijzingen dat COVID-19 slechtere uitkomsten heeft in patiënten met maligniteiten dan in controlepatiënten. Een retrospectieve studie in New York University Langone Medical Center heeft risicofactoren gezocht die met deze uitkomsten samenhangen. Dr. Daniel Becker en collega’s publiceren de studie in Cancer.1

In de patiëntendossiers van het Langonecentrum identificeerden de onderzoekers 4184 gehospitaliseerde patiënten met een positieve PCR-test voor SARS CoV-2. Onder deze patiënten waren 233 met een actieve maligniteit. Van deze patiënten overleed 34,4% aan COVID-19, vergeleken met 20,0% van de gehospitaliseerde patiënten zonder geschiedenis van een maligniteit (p<0,01). Factoren die in multivariabele regressie-analyse geassocieerd waren met verhoogd mortaliteit waren actieve maligniteit (OR 1,89; p<0,01), hogere leeftijd, mannelijk geslacht (vrouwen versus mannen OR 0,70; p<0,01), diabetes (OR 1,26; p=0,02), morbide obesitas (OR 1,87; p<0,01), en verhoogd D-dimeer (>2300 OR 6,41; p<0,01). Maligniteit-gerichte behandeling binnen drie maanden voor hospitalisatie was niet geassocieerd met hogere mortaliteit. Onder de patiënten met actieve maligniteiten was hematologische maligniteit geassocieerd met de hogere mortaliteit dan niet-hematologische maligniteit (47,83% versus 28,66%; p<0,01).

De onderzoekers concluderen dat patiënten met actieve maligniteit verhoogd risico hadden van overlijden na hospitalisatie voor COVID-19. Het risico was het hoogst voor patiënten met hematologische maligniteit. Recente maligniteit-gerichte therapie was niet geassocieerd met verhoogde mortaliteit.

1.Fu C, Stoeckle JH, Masri L et al. COVID-19 outcomes in hospitalized patients with active cancer: expericnces from a major New York City health care system. Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: A retrospective study in New York University Langone Medical Center found that among patients hospitalized for COVID-19, those with active cancer were more likely to die from COVID-19 (34.4% versus 20.0% of patients without cancer history; p<0.01). Those with hematologic malignancies were at highest risk of death (47.83% versus 28.66% of patients with other cancer types; p<0.01). Patients receiving cancer-directed therapy within 3 months before hospitalization had no overall increased of death.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren