Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten van de novo en therapie-gerelateerde myelodysplastische syndromen

(0)2023-03-18 16:00   ( Nieuws )

Tags

tMDS  

Daniel Moreno BerggrenMyelodysplastische syndromen (MDS) die worden gediagnostiseerd na blootstelling aan chemotherapie en/of radiotherapie (therapie-gerelateerde MDS; tMDS) maken tussen 10% en 20% van alle MDS uit. Vergeleken met de novo MDS is tMDS geassocieerd met hoger-risico klinische kenmerken, waaronder cytogenetische abnormaliteiten en hoog-risico mutaties. Een bevolkings-gebaseerde studie in Zweden heeft uitkomsten van verschillende typen tMDS geïnventariseerd. PhD-kandidaat Daniel Moreno Berggren (Universiteit van Uppsala) en collega’s publiceren de studie in Leukemia.1

Tussen begin 2009 en eind 2017 werd in Zweden MDS gediagnostiseerd in 2705 patiënten, onder wie 423 (16%) met tMDS. De mediane follow-up was 26 maanden (range 0-130). De mediane overall survival was 15,8 maanden in de groep met tMDS vergeleken met 31,1 maanden in de groep met de novo MDS (p<0,001). De figuur laat zien dat de OS van patiënten met tMDS die eerder radiotherapie gekregen niet significant afweek van de OS van patiënten met de novo MDS, maar dat patiënten die eerder chemotherapie hadden gekregen slechte OS hadden, en dat vooral tMDS na hematologische maligniteit geassocieerd was met slechte OS. In vergelijking met een controlegroep van voor leeftijd gematchte gezonde personen (n=13.509) hadden MDS-patiënten een zesvoudig verhoogde prevalentie van eerdere hematologische maligniteit (OR 6,09; 95%-bti 4,87-7,61) en een 34% verhoogde prevalentie van een eerdere solide tumor (1,34; 1,21-1,49).

De onderzoekers concluderen dat tMDS-patiënten, vooral na chemotherapie en na hematologische maligniteit, slechtere overleving hadden dan patiënten met de novo MDS.

1.Moreno Berggren D, Garelius H, Hjelm PW et al. Therapy-related MDS dissected based on primary disease and treatment- a nationwide perspective. Leukemia 2023; epub ahead of print

Summary: A population-based study in Sweden found that among the patients diagnosed with myelodysplastic syndromes in Sweden (2009-2017), 16% had therapy-related disease (tMDS). Median overall survival was 15.8 months in the group with tMDS versus 31.1 months in the group with de novo MDS (p<0.001). 

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren