Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten van doxorubicine-cisplatine-ifosfamide gebaseerd regime voor osteosarcoom in volwassen patiënten

(0)2019-06-28 15:00   ( Nieuws )

Dr. Sophie Piperno-NeumannDe Franse OS2006/Sarcome-09 studie evalueerde verschillende regimes voor osteosarcoom. Patiënten jonger dan 18 jaar werden behandeling met een methotrexaat-gebaseerd regime (MTX), patiënten ouder dan 25 jaar kregen een doxorubicine-cisplatine-ifosfamide gebaseerd regime (API-AI), en patiënten in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar werden gerandomiseerd naar MTX of API-AI). Dr. Sohpie Piperno-Neumann (Institut Curie, Parijs) en collega’s publiceren de uitkomsten van de API-AI groep online in het International Journal of Cancer.1

De studie includeerde volwassen patiënten die API-AI kregen. De preoperatieve chemotherapie was drie cycli API (doxorubine-cisplatine-ifosfamide) plus twee cycli AI (doxorubicine-ifosfamide). De postoperatieve chemotherapie was gebaseerd op risicogroepen: patiënten met gelokaliseerde ziekte en goede histologische respons (minder dan 10% viabele cellen) kregen twee cycli AI en twee cycli PI; patiënten met synchrone metastasen, slechte histologische respons, of niet-resectable primaire tumoren kregen vijf cycli EI (etoposide-ifosfamide).

De mediane leeftijd van de 106 geïncludeerde patiënten was 30 jaar (range 18-67; 62% ouder dan 25 jaar). De primaire tumoren waren axiaal in 26% van de patiënten, en eveneens 26% had metastasen bij presentatie. Zesennegentig patiënten (91%) ondergingen chirurgie, vooral conservatieve chirurgie (n=82). Zesendertig patiënten (38%; 95%-bti 28-48) hadden goede respons. De toxiciteit was manageable. Met mediane follow-up van 4,8 jaar was de vijf-jaars gebeurtenisvrije overleving 46% (95%-bti 36-56) en de vijf-jaars overall survival 57% (95%-bti 47-67). Grootte van de primaire tumor en aanwezigheid van metastasen bij presentatie waren geassocieerd met verhoogd risico van een gebeurtenis.

De onderzoekers concluderen dat API-AI voor osteosarcoom in volwassenen feasible was, zonder excess toxiciteit, en gunstige activiteit had, ook in patiënten met ongustige prognostische factoren.

1.Piperno-Neumann S, Ray-Coquard I, Occean B-V et al. Results of API-AI based regimen in osteosarcoma adult patients included in the French OS2006/Sarcome-09 study. Int. J Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: The French OS2006/Sarcome-09 study found that a doxorubicin-cisplatin-ifosfamide based regimen for osteosarcoma in adult patients was feasible and had favorable activity despite poor-prognosis factors.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren