Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten van frontline chemotherapie voor vroege voorloper T-cel ALL/LBL

(0)2016-01-10 13:38   ( Nieuws )

Tags

ETP-ALL LBL  

Dr. Nitin JainEarly T-cell precursor (ETP) ALL/LBL is een recent ontdekte hoog-risico T-ALL/LBL subgroep. Er is niet veel informatie beschikbaar over de optimale therapeutische benaderingen voor deze subgroep in volwassen patiënten. Dr. Nitin Jain (MD Anderson Cancer Center, Houston) en collega’s hebben een studie uitgevoerd van de uitkomsten van frontline chemotherapie in patiënten met ETP-ALL/LBL in vergelijking met die in patiënten met andere T-ALL/LBL subtypen. De uitkomsten van de studie zijn online gepubliceerd in Blood.1


Deelnemers aan de studie waren 111 patiënten met T-ALL/LBL (68% T-ALL; 32% T-LBL) die tussen 2000 en 2014 bij MD Anderson frontline chemotherapie kregen. De mediane leeftijd was 30 jaar, met een range van 13 tot 79 jaar. Negentien patiënten (17%) hadden ETP-ALL/LBL. Het percentage patiënten dat CR/CRp bereikte was significant lager in de ETP-subgroep (73%) dan in de niet-ETP subgroep (91%; p=0,03). De mediane overall survival was 20 maanden in de ETP-subgroep versus niet-bereikt in de niet-ETP subgroep (p=0,008).

De onderzoekers concluderen dat de studie bevestigt dat ETP-ALL/LBL een hoog-risico subtype van volwassen ALL is. Er is behoefte aan nieuwe behandelopties voor deze T-ALL/LBL subset.

1.Jain N, Lamb AE, O´Brien S et al. Early T-cell precursor acute lymphoblastic leukemia/lymphoma (ETP-ALL/LBL) in adolescents and adults: a high-risk subtype. Blood 2016; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren