Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten van multimodale therapie voor anaplastisch schildkliercarcinoom

(0)2019-10-09 13:58   ( Nieuws )

Dr. Nancy LeeAnaplastisch schildkliercarcinoom (ATC) is een zeldzame agressieve ziekte. De rol van radiotherapie (RT) voor lokale tumorcontrole is van groot belang in de behandeling, omdat ATC-mortaliteit vaak het gevolg is van complicaties van het tumorvolume, en niet van metastatische ziekte. Een studie van Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) heeft de rol van RT als onderdeel van multimodale therapie voor ATC onderzocht. Dr. Nancy Lee en collega’s publiceren de studie online in Cancer.1

De studie includeerde 104 patiënten met histologisch bevestigd ATC, die tussen begin 1984 en eind 2017 in MSKCC werden behandeld. De mediane leeftijd van de patiënten was 63,5 jaar. De mediane follow-up was 5,9 maanden (IQR 2,7-17,0) voor alle patiënten en 10,6 maanden (IQR 5,3-40,0) voor overlevende patiënten. Eénendertig patiënten hadden metastatische ziekte voor aanvang van RT. Negenennegentig pariënten kregen concurrente chemoradiotherapie, en 53 patiënten kregen trimodale therapie. De systemische therapie was doxorubicine (73,7% van de patiënten), paclitaxel met of zonder pazopanib (24,3%), of andere systemische middelen (2%).

De één-jaars overall survival (OS) was 34,4% en de één-jaars locoregionaal-progressievrije overleving (LPFS) was 74,4%. In multivariate analyse was RT ≥ 60 Gy geassocieerd met betere LPFS (HR 0,135; p=0,001) en OS (HR 0,487; p=0,004), en was trimodale therapie geassocieerd met betere LPFS (Hr 0,060; p=0,17). De meest-waargenomen acute graad 3 adverse events waren dermatitis (20% van de patiënten) en mucositis (13%). Er waren geen graad 4 subacute of late AEs.

De onderzoekers concluderen dat RT doseringsafhankelijk geassocieerd was met LPFS- en OS-profijt in patiënten met lokaal-gevorderd ATC, met een acceptabel veiligheidsprofiel. Agressieve RT als onderdeel van trimodale therapie voor ATC verdient sterke overweging.

1.Fan D, Ma J, Bell AC et al. Outcomes of multimodal therapy in a large series of patiens with anaplastic thyroid cancer. Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: A study at Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) found that in patients with locally advanced anaplastic thyroid cancer, radiotherapy ≥ 60 Gy was associated with improved locoregional progression-free survival (HR 0.135; p=0.001) and overall survival (HR 0.487; p=0.004) and trimodal therapy was associated with improved LPFS (HR 0.060; p=0.017). Aggressive RT as part of trimodal treatment should be strongly considered for ATC.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren