Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten van osteosarcoom met synchrone of metachrone metastasen in volwassen patiënten


Er zijn slechts beperkte behandelopties voor metastatisch osteosarcoom. Na falen van eerstelijns therapie hebben de patiënten een slechte prognose. Een retrospectieve analyse van volwassen patiënten van vijftien gespecialiseerde centra van de French Sarcoma Group heeft behandelingen en uitkomsten van osteosarcoompatiënten met synchrone of metachrone metastasen geïnventariseerd. Prof. Florence Duffaud (Hôpital de la Timone, Marseille) en collega’s publiceren de analyse in het International Journal of Cancer.1

Tussen begin 2009 en eind 2018 werden in de centra 120 volwassen patiënten met metastatisch osteosarcoom behandeld (74 mannen en 46 vrouwen), onder wie 36 met synchrone metastasen en 84 met metachrone metastasen. De gemiddelde leeftijd was 30 jaar (range 18-53). Eenennegentig patiënten hadden longmetastasen, elf botmetastasen en vierentwintig overige metastasen. De gemiddelde tijd tussen de primaire osteosarcoomdiagnose en de eerste metachrone metastase was 22 maanden (range 4-97). De meeste (n=71) patiënten met metachrone metastasen kregen systemische behandeling, en 39 werden geïncludeerd in een klinische studie. Eenentachtig patiënten kregen lokale behandeling voor afstandsmetastasen.

De mediane progressievrije overleving was 5,5 maanden (95%-bti 4,6-6,4) en de mediane overall survival was 20,5 maanden (13,2-27,7). Ongunstige prognostische factoren voor PFS en OS in multivariate analyse waren meer dan vijf metastasen (p≤0,001 respectievelijk p=0,002), en tijd tot eerste metastase korter dan 24 maanden (p≤0,001 respectievelijk p=0,006). Chirurgie voor metastasen was geassocieerd met betere PFS (p=0,037) en betere OS (p=0,001). Aanwezigheid van botmetastasen was een ongunstige prognostische factor voor OS (p=0,021).

De onderzoekers concluderen dat in Franse verwijzingscentra de meeste patiënten met metastatisch osteosarcoom meer dan één lijn systemische therapie kregen, en geïncludeerd werden in een klinische studie indien deze beschikbaar was.

1.Lavit E, Aldea M, Piperno-Neumann S et al. Treatment of adult osteosarcoma patients with metachronous and synchronous metastases: a retrospective series of the French Sarcoma Group. Int J Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: Analysis of 120 adult patients with metastatic osteosarcoma in France found that relapsed patients commonly received more than one line of systemic therapy, and were included in a clinical trial if available. The median PFS was 5.5 months (95% CI 4.6-6.4) and the median OS was 20.5 months (13.2-27.7).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren