Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten van radiotherapie plus chemotherapie voor hooggradige hersenstamgliomen in volwassen patiënten


Dr. Terry BurnsChirurgische resectie van hooggradige hersenstam-gliomen wordt in de meeste gevallen gevolgd door postoperatieve radiotherapie en chemotherapie. Een analyse van de National Cancer Database heeft de impact van radiotherapie en chemotherapie op de overall survival geïnventariseerd. Dr. Terry Burns (Mayo Clinic, Rochester MN) en collega’s publiceren de analyse online in het Journal of Neuro-Oncology.1

In de NCDB identificeerden de onderzoekers 422 volwassen patiënten die tussen begin 2006 en eind 2015 werden behandeld voor hooggradig hersenstamglioom. De meeste patiënten (66,6%) ondergingen postoperatieve radiotherapie plus chemotherapie, andere patiënten (9,2%) kregen alleen postoperatieve radiotherapie, en bijna een kwart van de patiënten kreeg geen postoperatieve behandeling. De mediane OS voor alle patiënten tezamen was 9,8 maanden (95%-bti 8,8-12). De overleving was langer (p<0,001) in de groep met radiotherapie plus chemotherapie (mediaan 14,2 maanden; 95%-bti 11,7-17,1) dan in de groep met alleen radiotherapie (mediaan 5,7 maanden; 95%-bti 3,7-12) en in de groep zonder postoperatieve behandeling (mediaan 1,8 maanden; 95%-bti 1,4-4). In multivariate analyse was radiotherapie plus chemotherapie geassocieerd met lagere mortaliteit vergeleken met alleen radiotherapie (HR 0,67; p=0,038). In subgroepanalyse was deze associatie significant voor graad IV tumoren (HR 0,46; p=0,003) maar niet voor graad III tumoren (HR 0,87; p=0,65).

De onderzoekers concluderen dat deze bevolkings-gebaseerde analyse de werkzaamheid van de combinatie van postoperatieve radiotherapie en chemotherapie voor, met name stadium IV, hersenstamglioom onderstreept.

1.Kerezoudis P, Goyal A, Lu VM et al. The role of radiation and chemotherapy in adult patients with high-grade brainstem gliomas: results from the National Cancer Database. J Neuro-Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis of the National Cancer Database found efficacy of combined postoperative radiotherapy and chemotherapy for high-grade brainstem gliomas, particularly grade IV.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren