Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten van risicoverlagende totale gastrectomie in dragers van pathogene CDH1-varianten


Dr. Vivian StrongPathogene kiemlijnvarianten in het gen voor de tumorsuppressor CDH1 zijn geassocieerd met verhoogd risico van hereditary diffuse gastric cancer (HDGC), met een levenslang cumulatief risico van diffuus maagcarcinoom (GC) van 70% onder mannen en 56% onder vrouwen, alsmede een levenslang risico van lobulair mammacarcinoom (LBC) van 42% onder vrouwen. Een studie van Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) heeft de pathologische en chirurgische uitkomsten van totale gastrectomie in dragers van pathogene CDH1-varianten geïnventariseerd. Dr. Vivian Strong en collega’s publiceren de studie in JAMA Surgery.1

In de database van MSKCC voor de periode begin 2006 tot eind 2019 identificeerden de onderzoekers 181 personen met een CDH1-kiemlijnvariant. De gemiddelde leeftijd bij het testen was 44 jaar (SD 15); 70% waren vrouwen; 165 waren drager van een pathogene of waarschijnlijk pathogene variant. Van deze patiënten ondergingen na genetic counseling 58 open en 43 minimaal-invasieve totale gastrectomie. Anastomotische lekkage die drainage vereiste was infrequent (n=3) en het mediane lange-termijn gewichtsverlies was 20% (IQR 10%-23%). Minimaal-invasieve chirurgie vergeleken met open chirurgie was geassocieerd met hogere oogst van lymfeklieren (28 versus 15; p<0,001) en één dag korter verblijf in het ziekenhuis (6 versus 7 dagen; p=0,04). Zegelringcelcarcinoom werd gezien in chirurgische specimens van 85 van 95 patiënten (89%) met familiegeschiedenis van GC en in 4 van 6 patiënten (67%) zonder familiegeschiedenis van GC. Onder deze 6 patiënten waren er 4 met persoonlijke of familiegeschiedenis van LBC, inclusief 2 met zegelringcelcarcinoom. Onder de 16 patiënten met pathogene of waarschijnlijk pathogene CDH1-varianten met lokaal-gevorderd of metastatisch GC bij presentatie waren er 3 (195) zonder familiegeschiedenis van GC of persoonlijke of familiegeschiedenis van LBC.

De onderzoekers concluderen dat totale gastrectomie een goede optie kan zijn voor patiënten met pathogene of waarschijnlijk pathogene CDH1-varianten en familiegeschiedenis van GC of LBC, en wellicht ook voor patiënten zonder familiegeschiedenis. Minimaal-invasieve chirurgie was feasible voor geselecteerde patienten.

1.Vos EL, Salo-Mullen EE, Tang LH et al. Indications for total gastrectomy in CDH1 mutation carriers and outcomes of risk-reducing minimally invasive and open gastrectomies. JAMA Surg 2020.3356

Summary: A study at Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) showed that total gastrectomy may be warranted for patients with pathogenic or likely pathogenic CDH1 variants and a family history of gastric or lobular breast cancer, and may be appropriate for those without a family history. A minimally invasive approach is feasible and may be preferred for selected patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren