Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten van typen adjuvante behandeling na BCS voor stadium I mammacarcinoom in oudere vrouwen


Dr. Eileen RakovitchIn gerandomiseerde studies van endocriene therapie (ET) met of zonder radiotherapie (RT) na borstsparende chirurgie (BCS) voor HR-positief stadium I mammacarcinoom (BC) in vrouwen van 65 jaar en ouder zijn verschillen gezien in lokaal recidief (LR) maar niet in overall survival (OS). Onderzoekers in Canada hebben een bevolkings-gebaseerd cohort van deze vrouwen samengesteld om gebruik en uitkomsten van verschillende adjuvante behandelingen te onderzoeken. Dr. Eileen Rakovitch (University of Toronto) en collega’s publiceren de analyse online in Breast Cancer Research and Treatment.1De analyse includeerde 5076 oudere vrouwen in Ontario, die tussen begin 2010 en eind 2016 BCS voor HR-positief BC ondergingen. Van deze vrouwen kregen 1964 adjuvant RT+ET, 1325 alleen RT, 719 alleen ET, en 1068 geen adjuvante behandeling. De mediane follow-up was 5 jaar. LR werd gezien in 0,9% in de ET+RT groep; 1,4% in de RT-groep; 3,1% in de ET-groep; en 9,4% in de groep zonder adjuvante therapie. In multivariate analyse was het LR-risico verhoogd in de groep zonder adjuvante therapie (HR 13,43; 95%-bti 7,89-22,85) en de ET-groep (HR 4,03; 95%-bti 2,14-7,59). Het risico van any first in-breast event was het hoogst in de groep zonder adjuvante therapie (versus ET+RT: HR 7,61; p<0,0001) en was vergelijkbaar in de groepen met alleen ET (HR 2,09; p=0,0038) en alleen RT (HR 1,91; p=0,0028).

De onderzoekers concluderen dat oudere vrouwen na BCS voor stadium I BC een substantieel risico hadden van LR en eerste in-borst gebeurtenissen, terwijl het risico van deze gebeurtenissen in vrouwen die alleen ET of alleen RT kregen slechts licht hoger was dan in vrouwen die ET+RT kregen.

1.Goldberg M, Sutradhar R, Paszat L et al. Patterns of adjuvant care and outcomes of elderly women with stage I breast cancer after breast-conserving surgery: a population-based analysis. Breast Cancer Res Treat 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis of a cohort of elderly (65 years and over) women with stage I breast cancer found that after breast conserving surgery omitting adjuvant therapy was associated with a substantial risk of local recurrence (9.4% after median 5 years follow-up) whereas the risk was lower after radiotherapy (1.4%), endocrine therapy (3.1%), or both (0.9%).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren