Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten van verschillende behandelingen voor intrahepatisch cholangiocarcinoom met of zonder lymfekliermetastasen


Dr. William JarnaginLymfekliermetastase (LNM) is geassocieerd met aanzienlijke verslechtering van de overleving na resectie van intrahepatisch galwegcarcinoom (IHC). Er is geen duidelijkheid over de optimale behandeling, en het is niet bekend of tumormutatieprofilering kan bijdragen aan rationele keus van behandeling. Een studie van Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) heeft uitkomsten van verschillende behandelingen voor IHC met of zonder LNM geïnventariseerd, en de impact van geselecteerde mutaties op de uitkomsten onderzocht. Dr. William Jarnagin en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde patiënten met lever-beperkt IHC met of zonder LNM die tussen begin 2018 en eind 2018 in MSKCC werden behandeld met resectie (RES; n=237), leverslagaderinfusie-chemotherapie (HAIC; n=196), of alleen systemische chemotherapie (SYS; n=140). Onder de kliernegatieve patiënten was RES geassocieerd met de langste overall survival (mediaan 59,9 maanden; 95%-bti 47,2-74,3), gevolgd door HAIC (24,9; 20,3-29,6), en SYS (13,7; 8,9-15,9); deze verschillen waren statistisch significant (p<0,001). Onder de klierpositieve patiënten was er geen significant verschil in OS tussen RES (mediaan 19,7 maanden; 95%-bti 12,1-27,2) en HAIC (18,1; 14,1-26,6) maar de OS in deze beide groepen was significant (p=0,024) langer dan met SYS (11,2; 14,1-26,2). Klierpositieve patiënten met tenminste één hoog-risico genetische verandering (TP53-mutatie, KRAS-mutatie, CDKN2A/B-deletie) hadden slechtere OS dan klierpositieve patiënten zonder deze veranderingen; ongeacht de behandeling (mediane OS 12,1 maanden; p=0,002) maar IDH1/2-mutaties hadden geen impact op de OS.

De onderzoekers concluderen dat onder klierpositieve patiënten RES en HAIC resulteerden in vergelijkbare OS, terwijl SYS geassocieerd was met slechtere overleving. De aanwezigheid van sommige genetische veranderingen heeft prognostische waarde.

1.Jolissaint JS, Soares KC, Seier KP et al. Intrahepatic cholangiocarcinoma with lymph node metastasis: treatment-related outcomes and the role of tumor genomics in patient selection. Clin Cancer Res 2021; epub ahead of print

Summary: A study at Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) compared various treatments for intrahepatic cholangiocarcinoma. Among lymph node-positive patients resection and hepatic artery infusion chemotherapy resulted in similar outcomes, while both treatments had better outcomes than systemic chemotherapy alone. Among lymph node-negative patients, resection was associated with the longest OS, followed by HAIC, followed by systemic chemotherapy. Presence of high-risk genetic alteration provides valuable prognostic information that may help guide treatment.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren