Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Uitkomsten van watch-and-wait strategie voor rectumcarcinoom na complete respons op neoadjuvante therapie

(0)2019-01-11 16:00   ( Nieuws )

Dr. Joshua SmithDe watch-and-wait (WW) strategie is erop gericht patiënten met rectumcarcinoom onnodige resectie te besparen. Een studie van Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) heeft de uitkomsten van WW onderzocht onder patiënten met rectumcarcinoom die een klinisch complete respons hadden op neoadjuvante behandeling. Dr. Joshua Smith en collega’s publiceren de studie online in JAMA Oncology.1


De retrospectieve studie includeerde patiënten van MSKCC met een diagnose rectum-adenocarcinoom tussen begin 2006 en eind januari 2015. De patiënten hadden klinisch complete respons na voltooiing van neoadjuvante therapie en gingen akkoord met WW en indien nodig salvage chirurgie (WW-groep; n=113) of ondergingen totale mesorectale excisie en bleken bij resectie pathologisch complete respons te hebben (pCR-groep; n=136). Vergeleken met de patiënten in de pCR-groep waren de patiënten in de WW-groep ouder (mediaan 67,2 versus 57,3 jaar; p<0,001) en hadden tumoren dichter bij de anus (mediaan 5,5 versus 7,0 cm).

De mediane follow-up was 43 maanden. Eindpunten waren local regrowth en vijf-jaars overall survival, ziektevrije overleving, en ziekte-specifieke overleving. Tijdens de follow-up werden in de WW-groep 22 lokale recidieven gezien (alle bij routine surveillance) die werden behandeld met salvage chirurgie (20 TMEs en 2 transanale excisies). Pelvische controle bleef behouden in 20 van deze 22 patiënten (91%). Er was geen pelvisch recidief in de pCR-groep. Orgaanpreservatie werd bereikt in 93 van 113 patiënten in de WW-groep (82%). Na vijf jaar was de OS 73% in de WW-groep en 94% in de pCR-groep, de DFS 75% in de WW-groep en 92% in de pCR-groep, en de DSS 90% in de WW-groep en 98% in de pCR-groep. Binnen de WW-groep hadden patiënten met local regrowth vergeleken met patiënten zonder local regrowth meer frequent afstandsmetastase (36% versus 1%; p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat een WW-strategie na klinisch complete respons op neoadjuvante therapie voor rectumcarcinoom resulteerde in goede percentages met orgaanpreservatie en pelvische tumorcontrole. In de WW-groep was de overleving echter slechter dan in de pCR-groep, en patiënten met local regrowth in de WW-groep hadden een hogere incidentie van afstandsmetastase en patiënten zonder local regrowth.

1.Smith JJ, Strombom P, Chow OS et al. Assessment of a watch-and-wait strategy for rectal cancer in patients with a complete response after neoadjuvant therapy. JAMA Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A retrospective study at Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) found that a watch-and-wait strategy for rectal cancer patients who had a clinical complete respons after neoadjuvant therapy resulted in excellent rectal preservation and pelvic tumor control. However a worse survival was noted in this group compared to the group of patients who underwent total mesorectal excision and were found to have pathologic complete response at resection. 

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren