Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Van donoren verkregen anti-CD7 CAR T-cellen voor recidverend of refractair T-ALL

(0)2021-07-31 15:00   ( Nieuws )

Dr. Jing PanPatiënten met recidiverend of refractair (R/R) T-ALL hebben weinig behandelopties en een slechte prognose. Een fase 1-studie in het Boren Ziekenhuis in Beijing heeft veiligheid en werkzaamheid van van donoren verkregen op CD7-gerichte CAR T-cellen voor R/R T-ALL onderzocht. Dr. Jing Pan en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 20 patiënten met R/R T-ALL. De patiënten kregen een enkele infusie van anti-CD7 CAR T-cellen, in doseringen van 5 x 105 of 1 x 106 (± 30%) T-cellen per kg lichaamsgewicht. De T-cellen waren afkomstig van donoren van eerdere stamceltransplantatie of van nieuwe donoren. Het primaire eindpunt was veiligheid; het secundaire eindpunt was werkzaamheid.

De adverse events waren cytokine release syndrome graad 1 of 2 in 90% van de patiënten en graad 3 of 4 in 10%; cytopenie graad 3 of 4 in alle patiënten; neurotoxiciteit graad 1 of 2 in 15%; graad 1 of 2 graft-versus-host ziekte in 60%; en graad 1 of 2 virusactivering in 20%. Alle AEs waren reversibel, met uitzondering van pulmonaire hemorragie geassocieerd met fungale pneumonie in één patiënt die overleed 5,5 maanden na de infusie. Complete remissie werd gezien in 90% van de patiënten, met 35% die stamceltransplantatie konden ondergaan. Na mediaan 6,3 maanden follow-up (range 4,0-9,2) waren 15 patiënten (75%) nog in remissie. Zes maanden na de infusie konden CAR T-cellen worden gedetecteerd in vijf van vijf patiënten.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met R/R T-ALL van donoren verkregen anti-CD7 CAR T-cellen efficiënte expansie lieten zien en resulteerden in een hoog percentage patiënten met complete remissie, met een manageable veiligheidsprofiel.

1.Pan J, Tan Y, Wang G et al. Donor-derived CD7 chimeric antigen receptor T cells for T-cell acute lymphoblastic leukemia: first-in-human, phase 1 trial. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: A first-in-human phase 1 study in Beijing found that among patients with R/R T-ALL, donor-derived anti-CD7 CAR T cells exhibited efficient expansion and achieve a high complete remission rate (90%) with a manageable safety profile.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren