Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Veiligheid en werkzaamheid van CAR-T-celtherapie voor gevorderde B-cel maligniteiten in HBV-geïnfecteerde patiënten


CAR-T-celtherapie is een veilige en effectieve therapie voor gevorderde B-cel maligniteiten. In patiënten met deze maligniteiten is de prevalentie van HBV-infectie hoog, en het is denkbaar dat lymfocyt-depletie kan resulteren in langdurige immuunsuppressie met verhoogd risico van HBV-reactivering. Een studie van de Medische Universiteit van Xuzhou (Jiangsu provincie, China) heeft de veiligheid en werkzaamheid van CAR-T-celtherapie voor gevorderde B-celmaligniteiten in HBV-geïnfecteerde patiënten onderzocht. Dr. Kailin Xu en collega’s publiceren de studie in Leukemia.1

De studie includeerde 70 patiënten die CAR-T-celtherapie kregen voor gevorderde B-cel maligniteiten in drie cohorten: 12 patiënten met chronische HBV-infectie (HBsAg-positief), 29 na resolutie van HBV-infectie (HBsAg-negatief en anti-HBc positief), en 29 patiënten zonder geschiedenis van HBV-infectie. Reactivering van HBV werd gezien in twee van de patiënten met chronische HBV-infectie (17%), en in één patiënt met geresolveerde HBV-infectie (3%). Er was geen HBV-gerelateerde hepatitis flare. Er waren tussen de drie cohorten geen significante verschillen in respons op CAR-T-celtherapie, en evenmin verschillen in incidentie of ernst van cytokine release syndroom of neurologische toxiciteit.

De onderzoekers concluderen dat chronische of geschiedenis van HBV-infectie geen invloed heeft op de veiligheid en werkzaamheid van CAR-T-celtherapie voor gevorderde B-celmaligniteiten.

1.Wang Y, Liu Y, Tan X et al. Safety and efficacy of chimeric antigen receptor (CAR)-T-cell therapy in persons with advanced B-cell cancers and hepatitits B virus-infection. Leukemia 2020; epub ahead of print

Summary: A study at Xuzhou Medical University (China) found that chronic or resolved HBV-infection did not affect the safety and efficacy of CAR-T-cell therapy for advanced B-cell cancers.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren