Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Veiligheid en werkzaamheid van immuuncheckpointremming voor gevorderde maligniteit in patiënten met HIV-infectie


Dr. Chul KimPatiënten met HIV-infectie hebben een verhoogd risico van maligniteiten, en maligniteiten vormen de belangrijkste niet-AIDS gedefinieerde doodsoorzaak in deze patiënten. Gebruik van immuuncheckpointremmers (ICIs) heeft tot goede resultaten geleid in de behandeling van maligniteiten. Omdat patiënten met HIV-infectie uit studies geëxcludeerd zijn is de veiligheid en werkzaamheid van ICIs voor gevorderde maligniteiten in patiënten met HIV-infectie niet bekend. Dr. Michael Cook en dr. Chul Kim, beiden verbonden aan Georgetown University in Washington DC, hebben een systematisch overzicht uitgevoerd van de voor dit onderwerp relevante literatuur. Ze publiceren het overzicht online in JAMA Oncology.1

In de literatuur tot en met 16 april 2018 vonden de onderzoekers dertien artikelen (elf case reports en twee case series) plus vier meeting abstracts die betrekking hadden op tezamen 73 patiënten: 66 mannen en 7 vrouwen, gemiddelde leeftijd 56,1 jaar (range 30,0-77,0 jaar). Er waren 62 patiënten die werden behandeld met anti-PD-1 therapie, zes met anti-CTLA-4 therapie, vier met anti-PD-1 plus anti-CTLA-4 therapie, en één met sequentieel ipilimumab en nivolumab. ICI-therapie werd over het algemeen goed verdragen, met graad 3 of 4 immuungerelateerde adverse events in 6 van 70 patiënten (8,6%). Onder 34 patiënten met bekende pretreatment en posttreatment HIV-load werd aanhoudende suppressie van HIV gezien in 26 van 28 patiënten met niet-detecteerbaar HIV. Objectieve respons werd gezien in 30% van patiënten met NSCLC, 27% van patiënten met melanoom, en 63% van patiënten met Kaposi sarcoom.

De onderzoekers concluderen dat ICIs voor gevorderde maligniteit in patiënten met HIV niet geassocieerd waren met nieuwe veiligheidssignalen. ICIs kunnen een veilige en werkzame behandeling zijn in deze patiënten.

1.Cook MR, Kim C. Safety and efficacy of immune checkpoint inhibitor therapy in patients with HIV infection and advanced-stage cancer. A systematic review. JAMA Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: A systematic review of the literature on use of immune checkpoint inibition in patients with advanced-stage cancer and HIV infection found 13 articles and 4 meeting abstracts, describing 73 patients. The authors conclude that use of ICIs in these patients was associated with activity and no new safety signals. ICIs may be a safe and efficacious treatment option in these patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren