Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Veiligheid van herhaalde borstsparende chirurgie voor klein ipsilateraal recidief van mammacarcinoom


De meeste patiënten met ipsilateraal recidief van mammacarcinooom (IBTR) na borstsparende chirurgie (BCS) hebben kleine tumoren. Een analyse van de SEER-database heeft veiligheid van herhaalde BCS voor deze patiënten onderzocht. Dr. Bo Xu (Jinan Universiteit, Guangzhou China) en collega’s publiceren de analyse in Cancer.1

In de database voor de periode van begin 1999 tot eind 2005 identificeerden de onderzoekers 3648 patiënten met IBTR na BCS. Onder deze patiënten waren er 2831 (77,6%) die mastectomie ondergingen en 817 (22,4%) die her-BCS ondergingen. In multivariate analyse was her-BCS vergeleken met mastectomie geassocieerd met slechtere overall survival (HR 1,342; 95%-bti 1,084-1,663) en slechtere ziektespecifieke overleving (1,454; 1,004-2,105). Achterwege laten van radiotherapie na her-BCS was geassocieerd met slechtere OS (HR 1,384; 95%-bti 1,110-1,724), in het bijzonder in de groep patiënten met ER-negatief IBTR (1,577; 1,075-2,314). Onder patiënten met ER-positief IBTR was de chirurgische benadering niet onafhankelijk geassocieerd met overleving.

De onderzoekers concluderen dat her-BCS in patiënten met IBTR niet in alle gevallen veilig was. ER-positieve status kan de veiligheid van her-BCS verbeteren, evenals radiotherapie.

1.Li Y, Li W-w, Yuan L, Xu B. Is repeat breast conservation possible for small ipsilateral breast cancer recurrence? Cancer 2022; epub ahead of print

Summary: Analysis of the SEER database found that among women with ipsilateral breast cancer recurrence after breast-conserving surgery, re-BCS compared with mastectomy was associated with worse overall survival and breast cancer-specific survival. In patients with positive ER status the surgical approach was not an independent factor for survival. Radiation therapy was associated with improvement of OS.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren