Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Venetoclax plus obinutuzumab in patiënten met CLL en comorbiditeiten

(0)2019-06-07 14:57   ( Nieuws )

Prof. Michael HallekDe meeste CLL-patiënten zijn ouder dan zeventig jaar en hebben klinisch relevante comorbiditeiten. Dergelijke patiënten hebben behoefte aan effectieve maar minder toxische behandelingen. De standaard-behandeling voor deze patiënten is de combinatie chlorambucil-obinutuzumab. Venetoclax is een BLC2-remmer. De multinationale fase 3-studie CLL14 heeft de waarde van venetoclax onderzocht voor CLL in patiënten met comorbiditeiten. Prof. Michael Hallek (Universiteit van Keulen) en collega’s publiceren de studie online in The New England Journal of Medicine.1

CLL14 werd uitgevoerd in 196 centra in 21 landen. De studie includeerde patiënten met niet-eerder behandeld CLL, een Cumulative Illness Rating Scale score hoger dan 6 en een creatinineklaring lager dan 70 ml/min. Onder de 432 geïncludeerde patiënten was de mediane leeftijd 72 jaar; de mediane CIRS-score was 8, en de mediane creatinineklaring was 66,4 ml/min. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar venetoclax plus obinutuzumab (n=216) of chlorambucil plus obinutuzumab (n=216). Het primaire eindpunt van de studie was lokaal-beoordeelde progressievrije overleving.


Na mediaan 28,1 maanden follow-up waren in de groep met venetoclax-obinutuzumab 30 gebeurtenissen (progressie of overlijden) gezien versus 77 in de groep met chlorambucil-obinutuzumab (HR 0,35; p<0,001). Het percentage progressievrije patiënten na 24 maanden was 88,2% (95%-bti 83,7-92,6) met venetoclax-obinutuzumab versus 64,1% (95%-bti 57,4-70,8) met chlorambucil-obinutuzumab. Dit venetoclax-profijt werd ook gezien in patiënten met TP53-deletie of –mutatie, en in patiënten met niet-gemuteerde immunoglobuline zware-ketengenen. Graad 3 of 4 neutropenie werd gezien in 52,8% van de patiënten in de venetoclax-groep versus 48,1% van de patiënten in de chlorambucil-groep; graad 3 of 4 infecties in 17,5% versus 15,0%; en all-cause mortaliteit in 9,3% versus 7,9%. Deze verschillen waren niet statistisch significant.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met niet-eerder behandeld CLL en comorbiditeiten de combinatie venetoclax-obinutuzumab geassocieerd was met langere PFS dan de combinatie chlorambucil-obinutuzumab.

1.Fischer K, Al-Sawaf O, Bahlo J et al. Venetoclax and obinutuzumab in patients with CLL and coexisting conditions. N Engl J Med 2019; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study CLL14 found that among patients with untreated CLL and comorbidities the combination of venetoclax and obinutuzumab was associated with longer progression-free survival than the combination of chlorambucil and obinutuzumab.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren