Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Vergelijking van calaspargase pegol en pegaspargase in kinderen met ALL


Dr. Lynda VroomanCalaspargase pegol (‘calaspargase’) is een nieuwe gepegyleerde formulering van asparaginase, met een langere halfwaardetijd dan de standaard-formulering pegaspargase. De DFCI 11-001 studie, door het Dana-Farber Cancer Institute ALL Consortium, heeft calaspargase en pegaspargase rechtstreeks vergeleken in kinderen met ALL. Dr. Lynda Vrooman (DFCI, Boston) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 239 patiënten in de leeftijd van één tot en met eenentwintig jaar; 230 patiënten hadden ALL en negen lymfoblastisch lymfoom. De patiënten werden gerandomiseerd naar calaspargase (n=119) of pegaspargase (n=120) in inductiedosering 2500 IU/m2 waarna serum-asparaginase activiteit (SAA; tenminste 0,1 U/ml beschouwd als therapeutisch) bepaald werd op dag 4, 11, 18, en 25. Op dag 18 werd SAA tenminste 0,1 U/ml gezien in tenminste 95% de patiënten van beide groepen. Op dag 25 was dit het geval in 88% van de calaspargasegroep versus 17% van de pegaspargasegroep (p<0,001), in lijn met de langere halfwaardetijd van calaspargase.

Vanaf week zeven werd gedurende dertig weken pegaspargase iedere twee weken gegeven (15 doses) en calaspargase iedere drie weken (10 doses). Nadir SAA werd na iedere dosis bepaald, en was niet significant verschillend tussen beide armen. Er waren geen significante verschillen tussen beide armen in percentage patiënten met complete remissie (95% in de calaspargase-arm versus 99% in de pegaspargase-arm; p=0,12), asparaginase-allergie, pancreatitis, trombose, of hyperbilirubinemie. Met mediaan 5,3 jaar follow-up was het percentage vijf-jaars gebeurtenisvrije overleving 88,1% in de calaspargase-arm versus 84,9% in de pegaspargase-arm (p=0,65).

De onderzoekers concluderen dat calaspargase iedere drie weken en pegaspargase iedere twee weken resulteerden in vergelijkbare uitkomsten onder pediatrische patiënten met ALL.

1.Vrooman LM, Blonquist TM, Stevenson KE et al. Efficacy and toxicity of pegaspargase and calaspargase pegol in childhood acute lymphoblastic leukemia: results of DFCI 11-001. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: The randomized DFCI 11-001 study compared calaspargase pegol versus pegaspargase for childhood ALL. Calaspargase every three weeks resulted in similar nadir serum asparaginase activity, toxicity, and survival outcomes as pegaspargase every two weeks.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren