Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Vergelijking van eerstelijns opties voor gevorderd-stadium Hodgkin lymfoom: modelstudie


Dr. Anca PricaEr zijn verscheidene strategieën beschikbaar voor eerstelijns behandeling van gevorderd Hodgkin lymfoom (aHL). Onderzoekers van de University of Toronto hebben vijf verschillende strategieën vergeleken in een modelstudie van werkzaamheid, kosten, en toxiciteiten. Dr. Anca Prica (Princess Margaret Cancer Centre) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Haematology.1

De onderzoekers ontwikkelden een Markov-model met een twintig-jaar tijdshorizon. De vijf vergeleken strategieën zijn (1) zes cycli ABVD, (2) zes cycli BEACOPP, (3) PET-aangepaste escalatie, (4) zes cycli A-AVD of ABVD, en (5) PET-aangepaste de-escalatie. De studies waarop de vergelijkingen gebaseerd zijn omvatten 4255 patiënten in de voor de vergelijkingen relevante armen. Het model liet zien dat de vijfde strategie het meest kosteneffectief was. Deze strategie, gebaseerd op de AHL2011-studie, begint met twee cycli BEACOPP, gevolgd door een PET-scan waarna PET-positieve patiënten twee additionele cycli BEACOPP en PET-negatieve patiënten twee cycli ABVD krijgen. Na een nieuwe PET-scan krijgen PET-negatieve patiënten nog twee cycli van hun lopende behandeling (dus BEACOPP of ABVD) en de PET-positieve patiënten overgaan naar salvage therapie. Deze strategie resulteerde in de meeste levensjaren (14,6 jaar; 95%-bti 13,7-15,1) en de meeste kwaliteits-gecorrigeerde levensjaren (13,2 jaar; 95%-bti 10,2-14,4) en de laagste directe kosten (EUR 36.513,-) vergeleken met de andere strategieën.

De onderzoekers concluderen dat het model suggereert dat de te prefereren strategie voor nieuw-gediagnostiseerd gevorderd HL PET-aangepaste deëscalatie is, beginnend met BEACOPP en indien mogelijk deëscalerend naar ABVD.

1.Vijenthira A, Chan K, Cheung MC, Prica A. Cost-effectiveness of first-lin treatment options for patients with advanced-stage Hodgkin lymphoma: a modelling study. Lancet Haematol 2020; epub ahead of print

Summary: A modelling study compared various first-line options for advanced Hodgkin lymphoma. When considering cost, effectiveness, and short and long-term toxicities, the preferred treatment strategy was PET-adapted de-escalation starting with BEACOPP and de-escalating to ABVD as appropriate.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren