Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Vergelijking van haploïdentieke beenmerg versus matched unrelated donor perifeer bloed SCT met PTCy voor acute leukemie


Post-transplant cyclophosphamide (PTCy) wordt in toenemende mate gebruikt als profylaxe voor graft-versus-host disease (GVHD) na allogene hematopoïetische celtransplantatie voor acute leukemie. Als er geen gematchte verwante donor beschikbaar is zijn haploïdentieke (haplo) en matched unrelated donor (UD) valide opties. Een multinationale studie heeft beide opties met elkaar vergeleken in patiënten die na de transplantatie PTCy kregen. Prof. Mohamed Mohty (Université Pierre et Marie Curie, Parijs) en collega’s publiceren de studie vandaag in Clinical Cancer Research.1


De studie includeerde patiënten die hetzij haplo beenmerg (haplo-BM; n=401) of UD perifeer bloed (UD-PD; n=192) stamceltransplantatie kregen met PTCy. Myeloablatieve conditionering werd gebruikt in 64,4% van de patiënten in de haplo-BM groep en 42,7% van de patiënten in de UD-PD groep (p<0,01). Cumulatieve incidentie van engraftment op dag 30 was 87% met haplo-BM en 94% met UD-PB (p=0,21). De mediane duur van follow-up was 36 maanden in de haplo-BM groep en 16,6 maanden in de UD-PD groep (p<0,01). In multivariate analyse was het risico van graad II tot en met IV acute GVHD (HR 0,53; p=0,01) en chronische GVHD (HR 0,50; p=0,02) significant lager in de haplo-BM groep dan in de UD-PB groep. Er waren geen verschillen tussen beide groepen in incidentie van relapse, non-relapse mortaliteit, leukemievrije overleving, GVHD-vrije relapsevrije overleving, of overall survival.

De onderzoekers concluderen dat in de setting van PTCy, haplo-BM vergeleken met UD-PB voor acute leukemie resulteerde in significant lagere incidentie van acute en chronische GVHD, maar dat dit verschil niet leidde tot verschillen in overlevingsuitkomsten.

1.Nagler A, Labopin M, Dholaria B et al. Comparison of haploidentical bone marrow versus matched unrelated donor peripheral blood stem cell transplantation with post-transplant cyclophosphamide in patients with acute leukemia. Clin Cancer Res epub ahead of print

Summary: A multinational study compared transplantation from a haplo donor with bone marrow graft versus transplantation from an unrelated matched donor with peripheral blood graft in the setting of post-transplant cyclophosphamide for acute leukemia. The haplo-BM group had lower incidence of acute and chronic GVHD than the UD-PB group, but this did not translate into differences in survival outcomes.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren