Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Vergelijking van PD-L1 eiwit expressie tussen primaire en metastatische lesies van longcarcinoom


Prof. David RimmHistochemische bepaling van PD-L1 expressie is de definitieve diagnostische test voor het geleiden van behandeling van patiënten met gevorderd-stadium niet-kleincellig longcarcinoom. Intratumorale heterogeniteit en discrepantie van PD-L1 expressie tussen primaire tumoren en metastatische lesies kan het risico van misclassificatie verhogen. Een retrospectieve studie van de database van Foundation Medicine heeft deze discrepantie geïnventariseerd. Prof. David Rimm (Yale University School of Medicine, New Haven CT) en collega’s publiceren de analyse in het Journal for ImmunoTherapy of Cancer.1

De analyse includeerde 8285 primaire tumoren en 6743 niet-gematchte metastatische lesies. De figuur toont de belangrijkste resultaten van de analyse. Metastatisch lesies waren meer frequent hoog-positief (tumor proportion score tenminste 50%) voor PD-L1 expressie dan primaire lesies (33,8% versus 28,4%; OR 1,28; p<0,001). Hogere expressie in metastasen dan in primaire tumoren werden gezien in monsters van lymfeklieren, pleuravocht, wekedelen, en bijnier, maar niet in monsters van lever, hersenen, en bot. Metastatische lesies van patiënten met niet-squameuze histologie hadden significant hogere waarschijnlijkheid van hoog-positiviteit voor PD-L1 expressie dan primaire tumoren (OR 1,37; p<0,001). Dit was niet het geval onder patiënten met squameuze histologie (OR 0,89; p=0,197).

De onderzoekers concluderen dat PD-L1 expressie van NSCLC over het algemeen hoger was in metastatische lesies dan in primaire tumoren.

1.Moutafi MK, Tao W, Huang R et al. Comparison of programmed death-ligand 1 protein expression between primary and metastatic lesions in patients with lung cancer. J ImmunoTher Cancer; epub ahead of print

Summary: Retrospective analysis of the Foundation Medicine, Inc clinical database investigated discrepancy of PD-L1 protein expression between primary NSCLC tumors and unmatched metastatic lesions. Metastatic lesions werd more frequently high positive (tumor proportion score at least 50%) for PD-L1 expression than primary lesions among patients with non-squamous histology (OR 1.37; p<0.001) but not among patients with squamous histology (OR 0.89; p=0.197).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren