Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Vergelijking van uitkomsten van alloHCT in 2003-2008 versus 2013-2018


Prof. George McDonaldAllogene hematopoïetische celtransplantatie (alloHCT) is geïndiceerd voor refractaire hematologische maligniteiten en sommige niet-maligne aandoeningen. De overleving van alloHCT wordt beperkt door recidief van de maligniteit en door toxiciteit van de behandeling. Een analyse van alloHCTs die werden uitgevoerd in Fred Hutchinson Cancer Research Center (Seattle WA) heeft de uitkomsten vergeleken voor de periode 2003 tot en met 2007 versus 2013 tot en met 2017. Prof. George McDonald en collega’s publiceren de analyse vandaag online in Annals of Internal Medicine.1De analyse includeerde 1148 patiënten die tussen 2003 en 2008 een eerste alloHCT ondergingen, en 1131 die tussen 2013 en 2018 een eerste alloHCT ondergingen. Uitkomsten waren dag-200 nonrelapse mortaliteit (NRM), recidief of progressie van de maligniteit, relapse-gerelateerde mortaliteit, en overall mortaliteit; gecorrigeerd voor comorbiteitsscores, donotype, leeftijd, ernst van de ziekte, conditioneringsregime, geslacht van patiënt en donor, en cytomegalovirus-serostatus.

In de latere vergeleken met de eerdere periode was er een significant lagere dag-200 NRM (HR 0,66; 95%-bti 0,48-0,89), significant lagere relapse van onderliggende maligniteit (0,76;0,61-0,94), significant lagere relapse-gerelateerde mortaliteit (0,69;0,54-0,87), en significant lagere overall mortaliteit (0,66; 0,56-0,78). De mate van mortaliteitsreductie was vergelijkbaar voor patiënten die myeloablatieve versus gereduceerde-intensiteits conditionering kregen, en eveneens voor patiënten met gematchte sibling versus niet-verwant als donor. Er waren tussen de eerdere en latere periode ook significante verbeteringen in transplantatie-gerelateerde complicaties.

De onderzoekers concluderen dat uitkomsten van alloHCT in Fred Hutch significant verbeterd zijn tussen 2003-2008 en 2013-2018.

1.McDonald GB, Sandmaier BM, Mielcarek M et al. Survival, nonrelapse mortality, and relapse-related mortality after allogeneic hematopoietic cell transplantation: comparing 2003-2007 versus 2013-2017 cohorts. Ann Intern Med 2020; epub ahead of print

Summary: Outcomes of allogeneic hematopoietic cell transplantation at Fred Hutchinson Cancer Research Center (Seattle, WA) were significantly better after alloHCT in 2013-2017 than in 2003-2007.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren