Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Verklarende factoren voor hogere prevalentie van gevorderde colorectale neoplasmen onder mannen


Prof. Hermann BrennerDe incidentie van colorectaalcarcinoom en de prevalentie van CRC-voorlopers zijn in de meeste landen substantieel hoger onder mannen dan onder vrouwen. Een studie in Duitsland heeft onderzocht in hoeverre bekende risicofactoren deze dispariteit kunnen verklaren. Prof. Hermann Brenner (Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg) en collega’s publiceren de studie in het International Journal of Cancer.1De studie includeerde 15.985 deelnemers aan een screening-coloscopieprogramma, in de leeftijd van 55 tot en met 79 jaar. In leeftijd-gecorrigeerde vergelijkingen was de prevalentie van gevorderde neoplasie (AN; CRC of gevorderd adenoom) een factor twee hoger onder mannen dan onder vrouwen (OR 1,98; 95%-bti 1,79-2,19). Na correctie voor medische, leefstijl-, en voedingsfactoren was de OR afgenomen tot 1,52 (95%-bti 1,30-1,77), hetgeen suggereert dat deze factoren verantwoordelijk zijn voor 47% van het male excess risk. Het met mannelijk geslacht samenhangend exces risico nam toe van het proximale colon (leeftijds-gecorrigeerd OR 1,63; 95%-bti 1,38-1,91) naar het distale colon (2,13; 1,85-2,45) en het rectum (2,36; 1,95-2,85) met een door covariaten verklaard percentage van het exces risico lager in het rectum (26%) dan in proximale colon (52%) of het distale colon (46%).

De onderzoekers concluderen dat het grootste deel van het male excess risk niet verklaard wordt door bekende risicofactoren.

1.Niedermaier T, Heisser T, Gies A et al. To what extent is male excess risk of advanced colorectal neoplasms explained by known risk factors? Results from a large German screening population. Int J Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: A study among 15,985 participants of screening colonoscopy aged 55-79 years in Germany found that in age-adjusted comparisons, men had a twofold risk fo advanced neoplasia (AN, i.e. CRC or advanced adenoma) compared to women (OR 1.98; 95% CI 1.79-2.19). After adjustment for medical, lifestyle, and dietary factors the OR was reduced to 1.52 (95% CI 1.30-1.77), suggesting that these factors accounted for 47% of male excess risk. 

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren