Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Verlaagde-dosering combinatie-chemotherapie versus volle-dosering monotherapie voor mCRC in kwetsbare patiënten


Prof. Per PfeifferOudere of kwetsbare patiënten met metastatisch colorectaalcarcinoom zijn ondervertegenwoordigd in klinische studies. De multicenter gerandomiseerde fase 2-studie NORDIC9 vergeleek verlaagde-dosering combinatiechemotherapie voor deze patiënten met volle-dosering monotherapie. Prof. Per Pfeiffer (Universiteit van Zuid-Denemarken, Odense) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Gastroenterology & Hepatology.1

NORDIC9 werd uitgevoerd in 23 centra in Scandinavië. De studie includeerde patiënten in de leeftijd van zeventig jaar of ouder met niet-eerder behandeld mCRC, die niet in aanmerking kwamen voor volle-dosering combinatiechemotherapie. Ze werden gerandomiseerd naar volle-dosering S-1 (oraal 30 mg/m2 tweemaal daags op dagen één tot en met veertien van drie-weekse cycli) of verlaagde-dosering S-1 (20 mg/m2 op dagen één tot en met veertien) gecombineerd met oxaliplatine (intraveneus 100 mg/m2 op dag één). Gebruik van bevacizumab (intraveneus 7,5 mg/kg op dag één van iedere cyclus) was optioneel. Het primaire eindpunt van de studie was progressievrije overleving.

De studie includeerde 160 patiënten met een mediane leeftijd van 78 jaar (IQR 76-81). De volle-dosering monotherapiegroep bestond uit 83 patiënten; de verlaagde-dosering combinatietherapie telde 77 patiënten. Na mediaan 23,8 maanden follow-up was progressie of overlijden vastgesteld in 98% van de patiënten in de volle-dosering monotherapiegroep versus 92% in de verlaagde-dosering combinatietherapiegroep. De mediane PFS was 6,2 maanden met combinatietherapie versus 5,3 maanden met monotherapie (HR 0,72; p=0,047). Graad 3 of 4 adverse events werden gerapporteerd voor 62% van de patiënten in de volle-dosering monotherapiegroep versus 43% van de patiënten in de verlaagde-dosering combinatietherapiegroep. Tijdens de behandeling overleden twee patiënten in de volle-dosering monotherapiegroep en één in de verlaagde-dosering combinatietherapiegroep.

De onderzoekers concluderen dat verlaagde-dosering combinatiechemotherapie met S-1 en oxaliplatine voor mCRC in oudere kwetsbare patiënten meer werkzaamheid en minder toxiciteit had dan volle-dosering monotherapie met S-1.

1.Brændegaard Winther S, Liposits G, Skuladottir H et al. Reduced-dose combination chemotherapy (S-1 plus oxaliplatin) versus full-dose monotherapy (S1) in older vulnerable patients with metastatic colorectal cancer (NORDIC9): a randomised, open-label phase 2 trial. Lancet Gastroenterol & Hepatol 2019; epub ahead of print

Summary: A randomised phase 2 study at 23 centers in Scandinavia found that reduced-dose combination chemotherapy with S-1 and oxaliplatin for leder, vulnerable patients with metastatic colorectal cancer was more effective and resulted in less toxicity than full-dose monotherapy with S-1.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren