Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Verlaging van posttransplantatie recidiefpercentages met van donor verkregen vermeerderde NK-cellen


Dr. Stefan CiureaAllogene hematopoïetische stamceltransplantatie (alloHSCT) is een curatieve behandelstrategie voor gevorderde hematologische maligniteiten. Recidief na de transplantatie is een uitdaging. Een fase 1-2 studie van MD Anderson Cancer Center (Houston TX) heeft gebruik van donor-verkregen natural killer (NK)-cellen voor het verminderen van posttransplantatie recidief geëvalueerd. Dr. Stefan Ciurea en collega’s publiceren het fase 2-gedeelte van de studie in Leukemia.1

De studie includeerde 25 patiënten met gevorderde myeloïde maligniteiten. HapIoïdentieke donoren stonden op dag zestien voor de transplantatie een halve liter bloed af voor de productie van de NK-cellen die ex vivo vermeerderd werden, en ondergingen beenmerg harvest. Op dagen -2, +7, en +28 werden de NK-cellen (1 x 105 tot 1 x 108 cellen per kg per dosis) toegediend aan de patiënten. De uitkomsten van de patiënten (cases) werden vergeleken met die van 160 gematchte patiënten in de database van CIBMTR (controls). De figuur laat zien dat met mediaan 24 maanden follow-up het twee-jaars recidiefpercentage 4% was in de groep cases versus 38% in de groep controls (p=0,014), en het twee-jaars ziektevrije overlevingspercentage 66% versus 44% was (p=0,1). Er was slechts één recidief onder de cases, in een patiënten met een hoog niveau van donor-specifieke anti-HLA antilichamen (DSA) voor transplantatie. Het twee-jaars recidiefpercentage onder de patiënten zonder DSA was 0% onder de cases versus 40% onder de controls, en het twee-jaars DFS-percentage was 72% versus 44%, met een DFS-HR in de controls versus cases van 2.64 (p=0,029). De twee-jaars nonrelapse mortality was niet significant verschillend tussen beide groepen (p=0,37).

De onderzoekers concluderen dat toediening van donor-verkregen vermeerderd NK-cellen veilig was en geassocieerd met verbetering voor de eindpunten recidief en DFS.

1.Ciurea SO, Kongtim P, Soebbing D et al. Decrease post-transplant relapse using donor-derived expanded NK-cells. Leukemia 2021; epub ahead of print
Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren