Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Vier-jaars follow-up van CheckMate 227 van eerstelijns nivolumab-ipilimumab voor gevorderd NSCLC


Prof. Luis Paz-AresDe multinationale fase 3-studie CheckMate 227 randomiseerde patiënten met niet-eerder behandeld stadium IV of recidiverend niet-kleincellig longcarcinoom en PD-L1 expressie 1% of meer naar nivolumab plus ipilimumab, alleen nivolumab, of chemotherapie. Patiënten met PD-L1 expressie lager dan 1% werden gerandomiseerd naar nivolumab plus ipilimumab, nivolumab plus chemotherapie, of alleen chemotherapie. De behandeling werd voortgezet tot progressie, niet-acceptabele toxiciteit, of voor de duur van twee jaar. In 2018 is gepubliceerd dat nivolumab plus ipilimumab in beide groepen patiënten resulteerde in langere overall survival dan chemotherapie. Prof. Luis Paz-Ares (Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid) en collega’s publiceren nu in het Journal of Thoracic Oncology follow-up resultaten van de studie na tenminste vier jaar follow-up (twee jaar nadat de studiebehandeling van de laatste patiënt beëindigd werd).1


De mediane follow-up op het moment van de nu gepubliceerde analyse was 54,8 maanden. Onder de patiënten met PD-L1 expressie 1% of hoger was het vier-jaars OS-percentage 29% met nivolumab-ipilimumab versus 18% met chemotherapie (HR 0,76; 95%-bti 0,65-0,90) en onder de patiënten met PD-L1 expressie lager dan 1% was het vier-jaars OS-percentage 24% met nivolumab-ipilimumab versus 10% met chemotherapie (0,64;0,51-0,81). Profijt van nivolumab-ipilimumab werd gezien voor zowel squameuze als niet-squameuze histologie. In beschrijvende analyse werd betere werkzaamheid met nivolumab-ipilimumab gezien dan met alleen nivolumab (PD-L1 ≥ 1%) of nivolumab-chemotherapie (PD-L1 < 1%). De veiligheid van de behandelingen was consistent met wat eerder gepubliceerd is. Ook onder patiënten die nivolumab-ipilimumab discontinueerden vanwege TRAEs werd lange-termijn OS-profijt gezien.

De onderzoekers concluderen dat meer dan twee jaar nadat de immuuntherapie beëindigd was de OS nog steeds beter was in de patiënten die nivolumab-ipilimumab hadden gekregen.

1.Paz-Ares LG, Ramalingam SS, Ciuleanu T-E et al. First-line nivolumab plus ipilimumab in advanced non-small cell lung cancer: 4-year outcomes from the randomized, open-label, phase 3 CheckMate 227 part 1 trial. J Thor Oncol 2021.09.010

Summary: Long-term follow-up of the phase 3 CheckMate 227 study, with all patients off immunotherapy for at least two years, showed that among patients with previously untreated advanced NSCLC, patients in the nivolumab plus ipilimumab group had significantly better overall survival than patients in the chemotherapy group.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren