Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Vier-jaars follow-up van nivolumab plus ipilimumab of alleen nivolumab versus ipilimumab voor gevorderd melanoom

(0)2018-10-23 11:50   ( Nieuws )

Dr. Stephen HodiDe multinationale fase 3-studie CheckMate 067 randomiseerde patiënten met gevorderd (stadium III of IV) melanoom 1:1:1 naar eerstelijns nivolumab plus ipilimumab, alleen nivolumab, of alleen ipilimumab. Eerder is gepubliceerd dat objectieve respons, progressievrije overleving, en overall survival significant beter waren in de combinatiegroep en de alleen-nivolumabgroep vergeleken met de alleen-ipilimumabgroep. Dr. Stephen Hodi (Dana Farber Cancer Institute, Boston MA) presenteerde op de Annual Meeting van ESMO in München resultaten van de studie na vier-jaar follow-up. De follow-up analyse is ook online gepubliceerd in The Lancet Oncology.1

De studie includeerde volwassen patiënten met eerder-behandeld, niet-resectabel, gevorderd melanoom met bekende BRAFV600-mutatiestatus, en een ECOG performance status 0 of 1. Patiënten in de combinatiegroep (n=314) kregen intraveneus nivolumab 1 mg/kg plus ipilimumab 3 mg/kg iedere drie weken voor vier doses gevolgd door nivolumab 3 mg/kg iedere twee weken. Patiënten in de alleen-nivolumabgroep (n=316) kregen nivolumab 3 mg/kg iedere twee weken plus placebo. Patiënten in de alleen-ipilimumabgroep (n=315) kregen ipilimumab 3 mg/kg iedere dire weken voor vier doses plus placebo. Randomisatie was gestratificeerd naar PD-L1 status, BRAF-mutatiestatus, en metastasestadium. Patiënten en onderzoekers waren geblindeerd voor de gebruikte medicatie.

De mediane follow-up was 46,9 maanden in de combinatiegroep; 36,0 maanden in de alleen-nivolumabgroep; en 18,6 maanden in de alleen-ipilimumabgroep. Tenminste 48 maanden na inclusie van de laatste patiënt was de mediane OS niet bereikt (95%-bti 38,2 maanden tot niet bereikt) in de combinatiegroep; 36,9 maanden (95%-bti 28,3 tot niet bereikt) in de alleen-nivolumabgroep; en 19,9 maanden (95%-bti 16,9-24,6) in de alleen-ipilimumabgroep. De mediane PFS was 11,5 maanden met de combinatie; 6,9 maanden met alleen nivolumab; en 2,9 maanden met alleen ipilimumab. De overlijdens-HR voor de combinatie versus alleen ipilimumab was 0,54 (p<0,0001) en voor alleen nivolumab versus alleen ipilimumab 0,65 (p<0,0001), en de corresponderende PFS-HRs waren 0,42 (p<0,0001) en 0,53 (p<0,0001). Graad 3 adverse events waren diarree en colitis, de meest-gerapporteerde graad 4 AE was verhoogd lipase, en er waren vier graad 5 AEs: twee in de combinatiegroep (cardiomyopathie en levernecrose), één in de nivolumabgroep (neutropenie) en één in de ipilimumabgroep (colonperforatie).

De onderzoekers concluderen dat nivolumab plus ipilimumab of alleen nivolumab vergeleken met alleen ipilimumab resulteert in duurzaam overlevingsprofijt voor patiënten met gevorderd melanoom.

1.Hodi FS, Chiarion-Seleni V, Gonzalez R et al. Nivolumab plus ipilimumab or nivolumab alone versus ipilimumab alone in advanced melanoma (CheckMate 067): 4-year outcones of a multicentre, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: An analysis of the phase 3 study CheckMate 067 after 4 years of follow-up shows that in patients with advanced melanoma a sustained survival benefit can be achieved with first-line nivolumab plus ipilimumab of with nivolumab alone compared with ipilimumab alone.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren