Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

VigiBase-analyse van cardiovasculaire toxiciteiten geassocieerd met gebruik van ibrutinib

(0)2019-09-24 14:00   ( Nieuws )

Dr. Javid MoslehiGebruik van ibrutinib heeft geresulteerd in verbetering van oncologische uitkomsten van verscheidene B-cel maligniteiten. Er zijn echter enige aanwijzingen voor met ibrutinib geassocieerde cardiovasculaire toxiciteiten. Een analyse van de internationale farmacovigilantie-database VigiBase heeft cardiovascular adverse drug reactions (CV-ADR) met ibrutinib geïnventariseerd. Dr. Javid Moslehi (Vanderbilt University Medical Center, Nashville TN) en collega’s publiceren de analyse in de oktober-uitgave van het Journal of the American College of Cardiology.1

De onderzoekers voerden een disproportionaliteiten-analyse uit van reporting odds ratios (ROR) en information component (IC) om vast te stellen of CV-ADR en CV-ADR mortaliteit geassocieerd waren met ibrutinib. IC vergelijkt waargenomen en verwachte waarden om assocaties tussen geneesmiddelen en bijwerkingen te onderzoeken. Een IC025 (ondergrens van het IC 95%-geloofwaardigheidsinterval) groter dan 0 wijst op een significante associatie.

De figuur laat zien dat gebruik van ibrutinib geassocieerd was met hoger dan verwachte waargenomen supraventriculaire aritmie (ROR 23,1; p<0,0001; IC025: 3,97), CNS-hemorragische gebeurtenissen (ROR 3,7; p<0,0001; IC025: 1,63), hartfalen (ROR 3,5; p<0,0001; IC025: 1,46), ventrikelaritmie (ROR 4,7; p<0,0001; IC025: 0,96), geleidingsabnormaliteiten (ROR 3,5; p<0,0001; IC025: 0,76). CNS-ischemische gebeurtenissen (ROR 2,2; p<0,0001; IC025: 0,73), en hypertensie (ROR 1,7; p<0,0001; IC025: 0,4). CV-ADR werden vaak vroeg na de start van ibrutinib gezien, en waren fataal in een range van ongeveer 10% (supraventriculaire en ventriculaire aritmie) tot 20% (CNS-gebeurtenissen, hartfalen, en geleidingsabnormaliteiten).

De onderzoekers concluderen dat de analyse uitwijst dat gebruik van ibrutinib geassocieerd was met verhoogd risico van ernstige en soms fatale cardiovasculaire toxiciteiten.

1.Salem J-E, Manouchehri A, Bretagne M et al. Cardiovascular toxicities associated with ibrutinib. JACC 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis of the international pharmacovigilance database VigiBase found that severe and occasionally fatal cardiac events occurred in patients exposed to ibrutinib.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren