Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Vijf-jaars follow-up van concurrente chemoradiotherapie met nedaplatine versus cisplatine voor nasofarynxcarcinoom


De standaard-behandeling van locoregionaal-gevorderd nasofarynxcarcinoom (NPC) is cisplatine-gebaseerde concurrente chemoradiotherapie (CCRT). Nedaplatine is een cisplatine-analoog. Een gerandomiseerde fase 3-studie van Sun Yat-sen Universiteit (Guangzhou, China) heeft nedaplatine- versus cisplatine-gebaseerde CCRT voor stadium II tot en met IVB NPC geëvalueerd. In 2018 is gepubliceerd dat de twee-jaars progressievrije overleving met nedaplatine versus cisplatine niet-inferieur was (88,7% versus 89,7%) terwijl de frequentie van graad 3 of 4 adverse events significant hoger was met cisplatine dan met nedaplatine. Dr. Lin-Quan Tang en collega’s publiceren nu in JAMA Network Open vijf-jaars follow-up resultaten van de studie.1


De studie includeerde 402 patiënten (mediane leeftijd 45 jaar; 75% mannen) die 1:1 werden gerandomiseerd naar drie cycli van nedaplatine (100 mg/m2)- of cisplatine (100 mg/m2)-gebaseerde chemotherapie eens per drie weken plus IMRT. In de nedaplatinegroep startten 196 patiënten de behandeling en in de cisplatinegroep 197. De figuur laat de oncologische uitkomsten van de studie zien. Het vijf-jaars PFS-percentage was 79,8% in de nedaplatinegroep versus 81,4% in de cisplatinegroep (p voor noninferioriteit 0,002). Het vijf-jaars overall survival percentage was 88,8% in de nedaplatinegroep versus 89,4% in de cisplatinegroep (p=0,63). Er waren ook geen significante verschillen voor afstandsmetastasevrije overleving en locoregionaal-recidiefvrije overleving. De cisplatinegroep had een hogere incidentie van graad 3 en 4 auditorische toxiciteiten (17,7% versus 10,5%; p=0,04).

De onderzoekers concluderen dat lange-termijn follow-up van de studie bevestigde dat nedaplatine-gebaseerde CCRT voor oncologische uitkomsten niet inferieur was aan cisplatine-gebaseerde CCRT, en resulteerde in lagere incidentie van graad 3 of 4 AEs.

1.Tang Q-N, Liu L-T, Qi B et al. Effect of concurrent chemoradiotherapy with nedaplatin vs cisplatin on the long-term outcomes of survival and toxic effects among patients with stage II to IVB nasopharyngeal carcinoma. A 5-year follow-up secondary analysis of a randomized clinical trial. JAMA Network Open 2021;4:e2138470

Summary: Long-term follow-up of a phase 3 study in China found that nedaplatin-based concurrent chemoradiotherapy for stage II-IVB nasopharygeal carcinoma was noninferior to cisplatin-based CCRT, and was associated with lower incidence of grade 3 and 4 auditory toxic effects.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren