Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Vijf-jaars follow-up van CPX-351 versus 7+3 cytarabine en daunorubicine voor AML in 60-plussers


Dr. Jeffrey LancetDaunorubicine en cytarabine worden gebruikt als standaard-inductiechemotherapie voor patiënten met AML. CPX-351 is een liposomaal-geïncapsuleerde combinatie van daunorubicine en cytarabine in een 1:5 molaire verhouding. Een fase 3-studie heeft CPX-351 chemotherapie vergeleken met 7 +3 cytarabine plus daunorubicine voor patiënten in de leeftijd van 60 tot en met 75 jaar met nieuw-gediagnostiseerd hoog-risico AML of secundair AML en een ECOG performance status 2 of beter. Nadat in 2018 was gepubliceerd dat met mediaan 20,7 maanden follow-up de overall survival significant beter was met CPX-351 dan met daunorubicine plus cytarabine is gebruik van CPX-351 goedgekeurd door de EMA en de FDA. Prof. Jeffrey Lancet (Moffitt Cancer Center, Tampa FL) en collega’s publiceren vandaag in The Lancet Haematology vijf-jaars follow-up resultaten van de studie.1

De studie randomiseerde 309 patiënten naar één of twee inductiecycli CPX-351 (n=153) of 7+3 cytarabine-daunorubicine (n=156; 7+3 groep). Patiënten met complete remissie kregen één of twee consolidatiecycli met CPX-351 of 5+2 cytarabine-daunoribicine. De mediane follow-up was 60,9 maanden voor de CPX-351 groep en 59,9 maanden voor de 7+3 groep. De mediane OS was 9,33 maanden in de CPX-351 groep versus 5,95 maanden in de 7+3 groep (HR 0,70; 95%-bti 0,55-0,91), met vijf-jaars OS-percentage 18% versus 8%. Progressie van leukemie was de meest-gerapporteerde doodsoorzaak in beide groepen (65% versus 53%). Zes patiënten in de CPX-351 groep en zeven patiënten in de 7+3 groep overleden aan oorzaken die werden beschouwd als samenhangend met de behandeling.

De onderzoekers concluderen dat na vijf-jaar follow-up het overlevingsvoordeel met CPX-351 versus 7+3 behouden bleef.

1.Lancet JE, Uy GL, Newell LF et al. CPX-351 versus 7+3 cytarabine and daunorubicin chemotherapy in older adults with newly diagnosed high-risk or secundary acute myeloid leukaemia: 5-year results of a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial. Lancet Haematol 2021;8:E481-E491

Summary: A phase 3 study compared CPX-351 versus 7+3 cytarabine and daunorubicin chemotherapy for newly diagnosed high-risk or secondary AML in older adults (60-75 years of age). Five-year follow-up of the study found median overall survival 9.33 months with CPX-351 versus 5.95 months with 7+3 (HR 0.70; 95% CI 0.55-0.91) with five-year OS rates 18% versus 8%.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren